12117.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Arthur

SZÓCIKK: "H. Artúr, német író, szül. Budapesten 1869. aug. 20. Sokat utazott és Amerikát éppenúgy ismeri, mint a Keletet. Írt novellákat, regényeket, útirajzokat szocialista-pacifista szellemben. Számos német nagy lap és folyóirat munkatársa. Főbb művei: Leidende Menschen (1893); Weisse Liebe (1896); Das andere Ufer (dráma, 1901); Charles Baudelaire (1905); Leben mit Menschen (1906); Geschichten aus zwei Welten (19l4); Das amerikanische Gesicht (1918); Reise durch das jüdische Palestina (1922); Gesang an Palestina (1922); Ekstatische Novellen (1923)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2117. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12117.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Arthur

SZÓCIKK: H. Artúr, német író, szül. Budapesten 1869. aug. 20. Sokat utazott és Amerikát éppenúgy ismeri, mint a Keletet. Írt novellákat, regényeket, útirajzokat szocialista-pacifista szellemben. Számos német nagy lap és folyóirat munkatársa. Főbb művei: Leidende Menschen 1893 ; Weisse Liebe 1896 ; Das andere Ufer dráma, 1901 ; Charles Baudelaire 1905 ; Leben mit Menschen 1906 ; Geschichten aus zwei Welten 19l4 ; Das amerikanische Gesicht 1918 ; Reise durch das jüdische Palestina 1922 ; Gesang an Palestina 1922 ; Ekstatische Novellen 1923 .

12117.ht

CÍMSZÓ Holitsche

SZEMÉLYNÉV Holitsche Arthu

SZÓCIKK H Artúr néme író szül Budapeste 1869 aug 20 Soka utazot é Ameriká éppenúg ismeri min Keletet Ír novellákat regényeket útirajzoka szocialista-pacifist szellemben Számo néme nag la é folyóira munkatársa Főb művei Leidend Mensche 189 Weiss Lieb 189 Da ander Ufe dráma 190 Charle Baudelair 190 Lebe mi Mensche 190 Geschichte au zwe Welte 19l Da amerikanisch Gesich 191 Reis durc da jüdisch Palestin 192 Gesan a Palestin 192 Ekstatisch Novelle 192

12117.h

CÍMSZ Holitsch

SZEMÉLYNÉ Holitsch Arth

SZÓCIK Artú ném ír szü Budapest 186 au 2 Sok utazo Amerik éppenú ismer mi Kelete Í novelláka regényeke útirajzok szocialista-pacifis szellembe Szám ném na l folyóir munkatárs Fő műve Leiden Mensch 18 Weis Lie 18 D ande Uf drám 19 Charl Baudelai 19 Leb m Mensch 19 Geschicht a zw Welt 19 D amerikanisc Gesic 19 Rei dur d jüdisc Palesti 19 Gesa Palesti 19 Ekstatisc Novell 19

12117.

CÍMS Holitsc

SZEMÉLYN Holitsc Art

SZÓCI Art né í sz Budapes 18 a So utaz Ameri éppen isme m Kelet novellák regények útirajzo szocialista-pacifi szellemb Szá né n folyói munkatár F műv Leide Mensc 1 Wei Li 1 and U drá 1 Char Baudela 1 Le Mensc 1 Geschich z Wel 1 amerikanis Gesi 1 Re du jüdis Palest 1 Ges Palest 1 Ekstatis Novel 1

12117

CÍM Holits

SZEMÉLY Holits Ar

SZÓC Ar n s Budape 1 S uta Amer éppe ism Kele novellá regénye útirajz szocialista-pacif szellem Sz n folyó munkatá mű Leid Mens We L an dr Cha Baudel L Mens Geschic We amerikani Ges R d jüdi Pales Ge Pales Ekstati Nove

1211

CÍ Holit

SZEMÉL Holit A

SZÓ A Budap ut Ame épp is Kel novell regény útiraj szocialista-paci szelle S foly munkat m Lei Men W a d Ch Baude Men Geschi W amerikan Ge jüd Pale G Pale Ekstat Nov