12118.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Farkas

SZÓCIKK: H. Farkas, filantróp, szül. Óbudán 1797. megh. Pesten 1859. febr. 5. 15 éves korában önállósította magát és nagy vagyonra tett szert. 1848-ban végrendelkezett, nagy alapítványokat létesített és 45,000 forintot kamatjaival együtt különféle jótékony célra a Pesti Izr. Hitközségre hagyott. Később ezt az összeget nagymértékben gyarapította. H. tagja volt a fővárosi képviselő testületnek, a Magyar Lloyd Társulatnak és a pesti hitközség elöljáróságának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2118. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12118.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Farkas

SZÓCIKK: H. Farkas, filantróp, szül. Óbudán 1797. megh. Pesten 1859. febr. 5. 15 éves korában önállósította magát és nagy vagyonra tett szert. 1848-ban végrendelkezett, nagy alapítványokat létesített és 45,000 forintot kamatjaival együtt különféle jótékony célra a Pesti Izr. Hitközségre hagyott. Később ezt az összeget nagymértékben gyarapította. H. tagja volt a fővárosi képviselő testületnek, a Magyar Lloyd Társulatnak és a pesti hitközség elöljáróságának.

12118.ht

CÍMSZÓ Holitsche

SZEMÉLYNÉV Holitsche Farka

SZÓCIKK H Farkas filantróp szül Óbudá 1797 megh Peste 1859 febr 5 1 éve korába önállósított magá é nag vagyonr tet szert 1848-ba végrendelkezett nag alapítványoka létesítet é 45,00 forinto kamatjaiva együt különfél jótékon célr Pest Izr Hitközségr hagyott Későb ez a összege nagymértékbe gyarapította H tagj vol főváros képvisel testületnek Magya Lloy Társulatna é pest hitközsé elöljáróságának

12118.h

CÍMSZ Holitsch

SZEMÉLYNÉ Holitsch Fark

SZÓCIK Farka filantró szü Óbud 179 meg Pest 185 feb év koráb önállósítot mag na vagyon te szer 1848-b végrendelkezet na alapítványok létesíte 45,0 forint kamatjaiv együ különfé jótéko cél Pes Iz Hitközség hagyot Késő e összeg nagymértékb gyarapított tag vo főváro képvise testületne Magy Llo Társulatn pes hitközs elöljáróságána

12118.

CÍMS Holitsc

SZEMÉLYN Holitsc Far

SZÓCI Fark filantr sz Óbu 17 me Pes 18 fe é korá önállósíto ma n vagyo t sze 1848- végrendelkeze n alapítványo létesít 45, forin kamatjai egy különf jóték cé Pe I Hitközsé hagyo Kés össze nagymérték gyarapítot ta v fővár képvis testületn Mag Ll Társulat pe hitköz elöljáróságán

12118

CÍM Holits

SZEMÉLY Holits Fa

SZÓC Far filant s Ób 1 m Pe 1 f kor önállósít m vagy sz 1848 végrendelkez alapítvány létesí 45 fori kamatja eg külön jóté c P Hitközs hagy Ké össz nagymérté gyarapíto t fővá képvi testület Ma L Társula p hitkö elöljáróságá

1211

CÍ Holit

SZEMÉL Holit F

SZÓ Fa filan Ó P ko önállósí vag s 184 végrendelke alapítván létes 4 for kamatj e külö jót Hitköz hag K öss nagymért gyarapít főv képv testüle M Társul hitk elöljáróság