12128.htm

CÍMSZÓ: Honfoglalás előtti zsidótemető

SZÓCIKK: Honfoglalás előtti zsidó temető. A soproni zsidóság, sérelmeinek orvoslása végett 1526. beadványt intézett a város hatóságához és ebben ősi jussának bizonyítására, temetőjére hivatkozik. Ennek a temetőnek már 1526. sok százéves története volt. Egyes sírkövek - a feliratok tanúsága szerint - hatszáz évvel azelőtt kerültek a temetőbe. Sopronban tehát már a honfoglalás előtt is laktak zsidók és a IX. sz.-ban már saját temetőjük volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2128. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12128.htm

CÍMSZÓ: Honfoglalás előtti zsidótemető

SZÓCIKK: Honfoglalás előtti zsidó temető. A soproni zsidóság, sérelmeinek orvoslása végett 1526. beadványt intézett a város hatóságához és ebben ősi jussának bizonyítására, temetőjére hivatkozik. Ennek a temetőnek már 1526. sok százéves története volt. Egyes sírkövek - a feliratok tanúsága szerint - hatszáz évvel azelőtt kerültek a temetőbe. Sopronban tehát már a honfoglalás előtt is laktak zsidók és a IX. sz.-ban már saját temetőjük volt.

12128.ht

CÍMSZÓ Honfoglalá előtt zsidótemet

SZÓCIKK Honfoglalá előtt zsid temető sopron zsidóság sérelmeine orvoslás véget 1526 beadvány intézet váro hatóságáho é ebbe ős jussána bizonyítására temetőjér hivatkozik Enne temetőne má 1526 so százéve történet volt Egye sírköve felirato tanúság szerin hatszá évve azelőt kerülte temetőbe Sopronba tehá má honfoglalá előt i lakta zsidó é IX sz.-ba má sajá temetőjü volt

12128.h

CÍMSZ Honfoglal előt zsidóteme

SZÓCIK Honfoglal előt zsi temet sopro zsidósá sérelmein orvoslá vége 152 beadván intéze vár hatóságáh ebb ő jussán bizonyításár temetőjé hivatkozi Enn temetőn m 152 s százév történe vol Egy sírköv felirat tanúsá szeri hatsz évv azelő került temetőb Sopronb teh m honfoglal elő lakt zsid I sz.-b m saj temetőj vol

12128.

CÍMS Honfogla elő zsidótem

SZÓCI Honfogla elő zs teme sopr zsidós sérelmei orvosl vég 15 beadvá intéz vá hatóságá eb jussá bizonyításá temetőj hivatkoz En temető 15 százé történ vo Eg sírkö felira tanús szer hats év azel kerül temető Sopron te honfogla el lak zsi sz.- sa temető vo

12128

CÍM Honfogl el zsidóte

SZÓC Honfogl el z tem sop zsidó sérelme orvos vé 1 beadv inté v hatóság e juss bizonyítás temető hivatko E temet 1 száz törté v E sírk felir tanú sze hat é aze kerü temet Sopro t honfogl e la zs sz. s temet v

1212

CÍ Honfog e zsidót

SZÓ Honfog e te so zsid sérelm orvo v bead int hatósá jus bizonyítá temet hivatk teme szá tört sír feli tan sz ha az ker teme Sopr honfog l z sz teme