12130.htm

CÍMSZÓ: Honti

SZEMÉLYNÉV: Honti Rezső

SZÓCIKK: "H. Rezső*, tanár, nyelvész és irodalom történetíró, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetemen végezte. Filozófiai doktorátust és középiskolai tanári oklevelet szerzett. Főműve: Italienische Elementargrammatik (Heidelberg). Az olasz és spanyol nyelv és irodalom körébe vágó értekezései közül a legfigyelemreméltóbbak: Dante; Foggazzaro; Fr. Nomi; Jacopone da Todi; Az olasz kiejtésről. Igen sok olasz, francia és orosz művet fordított magyarra. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2130. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12130.htm

CÍMSZÓ: Honti

SZEMÉLYNÉV: Honti Rezső

SZÓCIKK: H. Rezső*, tanár, nyelvész és irodalom történetíró, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a budapesti és több külföldi egyetemen végezte. Filozófiai doktorátust és középiskolai tanári oklevelet szerzett. Főműve: Italienische Elementargrammatik Heidelberg . Az olasz és spanyol nyelv és irodalom körébe vágó értekezései közül a legfigyelemreméltóbbak: Dante; Foggazzaro; Fr. Nomi; Jacopone da Todi; Az olasz kiejtésről. Igen sok olasz, francia és orosz művet fordított magyarra.

12130.ht

CÍMSZÓ Hont

SZEMÉLYNÉV Hont Rezs

SZÓCIKK H Rezső* tanár nyelvés é irodalo történetíró szül Budapeste 1879 Tanulmányai budapest é töb külföld egyeteme végezte Filozófia doktorátus é középiskola tanár oklevele szerzett Főműve Italienisch Elementargrammati Heidelber A olas é spanyo nyel é irodalo köréb vág értekezése közü legfigyelemreméltóbbak Dante Foggazzaro Fr Nomi Jacopon d Todi A olas kiejtésről Ige so olasz franci é oros műve fordítot magyarra

12130.h

CÍMSZ Hon

SZEMÉLYNÉ Hon Rez

SZÓCIK Rezső taná nyelvé irodal történetír szü Budapest 187 Tanulmánya budapes tö külföl egyetem végezt Filozófi doktorátu középiskol taná oklevel szerzet Főműv Italienisc Elementargrammat Heidelbe ola spany nye irodal köré vá értekezés köz legfigyelemreméltóbba Dant Foggazzar F Nom Jacopo Tod ola kiejtésrő Ig s olas franc oro műv fordíto magyarr

12130.

CÍMS Ho

SZEMÉLYN Ho Re

SZÓCI Rezs tan nyelv iroda történetí sz Budapes 18 Tanulmány budape t külfö egyete végez Filozóf doktorát középisko tan okleve szerze Főmű Italienis Elementargramma Heidelb ol span ny iroda kör v értekezé kö legfigyelemreméltóbb Dan Foggazza No Jacop To ol kiejtésr I ola fran or mű fordít magyar

12130

CÍM H

SZEMÉLY H R

SZÓC Rez ta nyel irod történet s Budape 1 Tanulmán budap külf egyet vége Filozó doktorá középisk ta oklev szerz Főm Italieni Elementargramm Heidel o spa n irod kö értekez k legfigyelemreméltób Da Foggazz N Jaco T o kiejtés ol fra o m fordí magya

1213SZEMÉL

SZÓ Re t nye iro történe Budap Tanulmá buda kül egye vég Filoz doktor középis t okle szer Fő Italien Elementargram Heide sp iro k érteke legfigyelemreméltó D Foggaz Jac kiejté o fr ford magy