12132.htm

CÍMSZÓ: Hönig

SZEMÉLYNÉV: Hönig Ábrahám

SZÓCIKK: Hönig, l. Ábrahám, zsolnai rabbi, szül. Miaván, ahol atyja, a későbbi híres nyitrai rabbi H József működött. Jellineknél tanult a bécsi Bétz-Hamidrasban, az egyetemen pedig ülozótaj doktorátust tett. Még fiatal korában megcáfolta röpiratban egy katolikus papnak a zsidóság ellen irányuló kirohanásait. Ennek címe: Die Broschüre des Herrn Gábriel Paulik, Pfarrer zu Tótmegyer, aus altenundneuen Quellén, kritisch beleuchtet (Neutra, 1873). H. fiatalon halt meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2132. címszó a lexikon => 378. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12132.htm

CÍMSZÓ: Hönig

SZEMÉLYNÉV: Hönig Ábrahám

SZÓCIKK: Hönig, l. Ábrahám, zsolnai rabbi, szül. Miaván, ahol atyja, a későbbi híres nyitrai rabbi H József működött. Jellineknél tanult a bécsi Bétz-Hamidrasban, az egyetemen pedig ülozótaj doktorátust tett. Még fiatal korában megcáfolta röpiratban egy katolikus papnak a zsidóság ellen irányuló kirohanásait. Ennek címe: Die Broschüre des Herrn Gábriel Paulik, Pfarrer zu Tótmegyer, aus altenundneuen Quellén, kritisch beleuchtet Neutra, 1873 . H. fiatalon halt meg.

12132.ht

CÍMSZÓ Höni

SZEMÉLYNÉV Höni Ábrahá

SZÓCIKK Hönig l Ábrahám zsolna rabbi szül Miaván aho atyja később híre nyitra rabb Józse működött Jellinekné tanul bécs Bétz-Hamidrasban a egyeteme pedi ülozóta doktorátus tett Mé fiata korába megcáfolt röpiratba eg katoliku papna zsidósá elle irányul kirohanásait Enne címe Di Broschür de Herr Gábrie Paulik Pfarre z Tótmegyer au altenundneue Quellén kritisc beleuchte Neutra 187 H fiatalo hal meg

12132.h

CÍMSZ Hön

SZEMÉLYNÉ Hön Ábrah

SZÓCIK Höni Ábrahá zsoln rabb szü Miavá ah atyj későb hír nyitr rab Józs működöt Jellinekn tanu béc Bétz-Hamidrasba egyetem ped ülozót doktorátu tet M fiat koráb megcáfol röpiratb e katolik papn zsidós ell irányu kirohanásai Enn cím D Broschü d Her Gábri Pauli Pfarr Tótmegye a altenundneu Quellé kritis beleucht Neutr 18 fiatal ha me

12132.

CÍMS Hö

SZEMÉLYN Hö Ábra

SZÓCI Hön Ábrah zsol rab sz Miav a aty késő hí nyit ra Józ működö Jellinek tan bé Bétz-Hamidrasb egyete pe ülozó doktorát te fia korá megcáfo röpirat katoli pap zsidó el irány kirohanása En cí Brosch He Gábr Paul Pfar Tótmegy altenundne Quell kriti beleuch Neut 1 fiata h m

12132

CÍM H

SZEMÉLY H Ábr

SZÓC Hö Ábra zso ra s Mia at kés h nyi r Jó működ Jelline ta b Bétz-Hamidras egyet p üloz doktorá t fi kor megcáf röpira katol pa zsid e irán kirohanás E c Brosc H Gáb Pau Pfa Tótmeg altenundn Quel krit beleuc Neu fiat

1213SZEMÉL Áb

SZÓ H Ábr zs r Mi a ké ny J műkö Jellin t Bétz-Hamidra egye ülo doktor f ko megcá röpir kato p zsi irá kirohaná Bros Gá Pa Pf Tótme altenund Que kri beleu Ne fia