12137.htm

CÍMSZÓ: Horn

SZEMÉLYNÉV: Horn Ödön

SZÓCIKK: H. Ödön*, katonai író, H. Ede fia, szül. Parisban 1864, Atyja halála után nagybátyjához, H. Antal (1. o.) publicistához került Szt. Pétervárra, ahol a gimnáziumot végezte. 1881-ben visszatért Magyarországba és 1885 óta a Ludovika Akadémián volt az orosz nyelv tanára. Katonai cikkei a Ludovica Akadémia Közlönyében jelentek meg. Szerkesztette a Katonai Lapokat és írt egy orosz nyelvtant magyar nyelven katonák számára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2137. címszó a lexikon => 379. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12137.htm

CÍMSZÓ: Horn

SZEMÉLYNÉV: Horn Ödön

SZÓCIKK: H. Ödön*, katonai író, H. Ede fia, szül. Parisban 1864, Atyja halála után nagybátyjához, H. Antal 1. o. publicistához került Szt. Pétervárra, ahol a gimnáziumot végezte. 1881-ben visszatért Magyarországba és 1885 óta a Ludovika Akadémián volt az orosz nyelv tanára. Katonai cikkei a Ludovica Akadémia Közlönyében jelentek meg. Szerkesztette a Katonai Lapokat és írt egy orosz nyelvtant magyar nyelven katonák számára.

12137.ht

CÍMSZÓ Hor

SZEMÉLYNÉV Hor Ödö

SZÓCIKK H Ödön* katona író H Ed fia szül Parisba 1864 Atyj halál utá nagybátyjához H Anta 1 o publicistáho kerül Szt Pétervárra aho gimnáziumo végezte 1881-be visszatér Magyarországb é 188 ót Ludovik Akadémiá vol a oros nyel tanára Katona cikke Ludovic Akadémi Közlönyébe jelente meg Szerkesztett Katona Lapoka é ír eg oros nyelvtan magya nyelve katoná számára

12137.h

CÍMSZ Ho

SZEMÉLYNÉ Ho Öd

SZÓCIK Ödön katon ír E fi szü Parisb 186 Aty halá ut nagybátyjáho Ant publicistáh kerü Sz Pétervárr ah gimnázium végezt 1881-b visszaté Magyarország 18 ó Ludovi Akadémi vo oro nye tanár Katon cikk Ludovi Akadém Közlönyéb jelent me Szerkesztet Katon Lapok í e oro nyelvta magy nyelv katon számár

12137.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Ö

SZÓCI Ödö kato í f sz Paris 18 At hal u nagybátyjáh An publicistá ker S Pétervár a gimnáziu végez 1881- visszat Magyarorszá 1 Ludov Akadém v or ny taná Kato cik Ludov Akadé Közlönyé jelen m Szerkeszte Kato Lapo or nyelvt mag nyel kato számá

12137

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Öd kat s Pari 1 A ha nagybátyjá A publicist ke Pétervá gimnázi vége 1881 vissza Magyarorsz Ludo Akadé o n tan Kat ci Ludo Akad Közlöny jele Szerkeszt Kat Lap o nyelv ma nye kat szám

1213SZEMÉL

SZÓ Ö ka Par h nagybátyj publicis k Péterv gimnáz vég 188 vissz Magyarors Lud Akad ta Ka c Lud Aka Közlön jel Szerkesz Ka La nyel m ny ka szá