12139.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Jenő

SZÓCIKK: H. Jenő, szocialista politikus, szül. 1877. Még mint jogász került a munkásmozgalomba, ahol a párt, majd a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár titkára lett. A proletárdiktatúra alatt az Orsz. Hadigondozó élére került. Munkatársa a Népszavának és a Szocializmusnak. Számos füzetet írt és sok tudományos munkát fordított. Közkézen forog Idegen szavak magyarázata c. könyve. Lefordította Blos, A francia forradalom története c művét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2139. címszó a lexikon => 379. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12139.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz Jenő

SZÓCIKK: H. Jenő, szocialista politikus, szül. 1877. Még mint jogász került a munkásmozgalomba, ahol a párt, majd a Kerületi Munkásbiztosító Pénztár titkára lett. A proletárdiktatúra alatt az Orsz. Hadigondozó élére került. Munkatársa a Népszavának és a Szocializmusnak. Számos füzetet írt és sok tudományos munkát fordított. Közkézen forog Idegen szavak magyarázata c. könyve. Lefordította Blos, A francia forradalom története c művét.

12139.ht

CÍMSZÓ Horovit

SZEMÉLYNÉV Horovit Jen

SZÓCIKK H Jenő szocialist politikus szül 1877 Mé min jogás kerül munkásmozgalomba aho párt maj Kerület Munkásbiztosít Pénztá titkár lett proletárdiktatúr alat a Orsz Hadigondoz élér került Munkatárs Népszavána é Szocializmusnak Számo füzete ír é so tudományo munká fordított Közkéze foro Idege szava magyarázat c könyve Lefordított Blos franci forradalo történet művét

12139.h

CÍMSZ Horovi

SZEMÉLYNÉ Horovi Je

SZÓCIK Jen szocialis politiku szü 187 M mi jogá kerü munkásmozgalomb ah pár ma Kerüle Munkásbiztosí Pénzt titká let proletárdiktatú ala Ors Hadigondo élé kerül Munkatár Népszaván Szocializmusna Szám füzet í s tudomány munk fordítot Közkéz for Ideg szav magyaráza könyv Lefordítot Blo franc forradal történe művé

12139.

CÍMS Horov

SZEMÉLYN Horov J

SZÓCI Je szociali politik sz 18 m jog ker munkásmozgalom a pá m Kerül Munkásbiztos Pénz titk le proletárdiktat al Or Hadigond él kerü Munkatá Népszavá Szocializmusn Szá füze tudomán mun fordíto Közké fo Ide sza magyaráz köny Lefordíto Bl fran forrada történ műv

12139

CÍM Horo

SZEMÉLY Horo

SZÓC J szocial politi s 1 jo ke munkásmozgalo p Kerü Munkásbizto Pén tit l proletárdikta a O Hadigon é ker Munkat Népszav Szocializmus Sz füz tudomá mu fordít Közk f Id sz magyará kön Lefordít B fra forrad törté mű

1213

CÍ Hor

SZEMÉL Hor

SZÓ szocia polit j k munkásmozgal Ker Munkásbizt Pé ti proletárdikt Hadigo ke Munka Népsza Szocializmu S fü tudom m fordí Köz I s magyar kö Lefordí fr forra tört m