12140.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz József

SZÓCIKK: H. József, rabbi, szül. Ágon (Bars vm.) 1880 febr. 5. 1894-1906-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1905-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1907. pedig rabbivá. Négy évig Karánsebes rabbija volt, 1911 óta pedig szombathelyi főrabbi. Munkája: Juszuf al Baszir al Kitáb al Muchtavi (Budapest 1905).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2140. címszó a lexikon => 379. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12140.htm

CÍMSZÓ: Horovitz

SZEMÉLYNÉV: Horovitz József

SZÓCIKK: H. József, rabbi, szül. Ágon Bars vm. 1880 febr. 5. 1894-1906-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1905-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1907. pedig rabbivá. Négy évig Karánsebes rabbija volt, 1911 óta pedig szombathelyi főrabbi. Munkája: Juszuf al Baszir al Kitáb al Muchtavi Budapest 1905 .

12140.ht

CÍMSZÓ Horovit

SZEMÉLYNÉV Horovit Józse

SZÓCIKK H József rabbi szül Ágo Bar vm 188 febr 5 1894-1906-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1905-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1907 pedi rabbivá Nég évi Karánsebe rabbij volt 191 ót pedi szombathely főrabbi Munkája Juszu a Baszi a Kitá a Muchtav Budapes 190

12140.h

CÍMSZ Horovi

SZEMÉLYNÉ Horovi Józs

SZÓCIK Józse rabb szü Ág Ba v 18 feb 1894-1906- vo budapes Rabbikép növendék 1905-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv Né év Karánseb rabbi vol 19 ó ped szombathel főrabb Munkáj Jusz Basz Kit Muchta Budape 19

12140.

CÍMS Horov

SZEMÉLYN Horov Józ

SZÓCI Józs rab sz Á B 1 fe 1894-1906 v budape Rabbiké növendé 1905- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi N é Karánse rabb vo 1 pe szombathe főrab Munká Jus Bas Ki Mucht Budap 1

12140

CÍM Horo

SZEMÉLY Horo Jó

SZÓC Józ ra s f 1894-190 budap Rabbik növend 1905 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb Karáns rab v p szombath főra Munk Ju Ba K Much Buda

1214

CÍ Hor

SZEMÉL Hor J

SZÓ Jó r 1894-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab Karán ra szombat főr Mun J B Muc Bud