12144.htm

CÍMSZÓ: Horvát

SZEMÉLYNÉV: Horvát Dezső

SZÓCIKK: Horvát Dezső, rabbi, szül. Hosszúpályin (Bihar vm.) 1866 aug. 26.1885-95-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1896. pedig rabbivá, 1897 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Munkája: Jóél próféta fordítása és magyarázata (1894).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2144. címszó a lexikon => 380. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12144.htm

CÍMSZÓ: Horvát

SZEMÉLYNÉV: Horvát Dezső

SZÓCIKK: Horvát Dezső, rabbi, szül. Hosszúpályin Bihar vm. 1866 aug. 26.1885-95-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1894-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1896. pedig rabbivá, 1897 óta a Pesti Izraelita Hitközség vallástanára. Munkája: Jóél próféta fordítása és magyarázata 1894 .

12144.ht

CÍMSZÓ Horvá

SZEMÉLYNÉV Horvá Dezs

SZÓCIKK Horvá Dezső rabbi szül Hosszúpályi Biha vm 186 aug 26.1885-95-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1894-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1896 pedi rabbivá 189 ót Pest Izraelit Hitközsé vallástanára Munkája Jóé prófét fordítás é magyarázat 189

12144.h

CÍMSZ Horv

SZEMÉLYNÉ Horv Dez

SZÓCIK Horv Dezs rabb szü Hosszúpály Bih v 18 au 26.1885-95- vo budapes Rabbikép növendék 1894-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 18 ó Pes Izraeli Hitközs vallástanár Munkáj Jó prófé fordítá magyaráza 18

12144.

CÍMS Hor

SZEMÉLYN Hor De

SZÓCI Hor Dez rab sz Hosszúpál Bi 1 a 26.1885-95 v budape Rabbiké növendé 1894- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1 Pe Izrael Hitköz vallástaná Munká J próf fordít magyaráz 1

12144

CÍM Ho

SZEMÉLY Ho D

SZÓC Ho De ra s Hosszúpá B 26.1885-9 budap Rabbik növend 1894 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb P Izrae Hitkö vallástan Munk pró fordí magyará

1214

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H D r Hosszúp 26.1885- buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Izra Hitk vallásta Mun pr ford magyar