12151.htm

CÍMSZÓ: Hoselitz

SZEMÉLYNÉV: Hoselitz Gyula

SZÓCIKK: Hoselitz Gyula, törvényszéki tanácselnök, műgyűjtő, szül. Nyitrazsámbokréton (Nyitra vm.) 1875., megh. Budapesten 1925. A XIX. sz. fordulójának és a XX. sz. első két évtizedének magyar festőit, továbbá a XVIII. és XIX. sz. illusztrált könyveit gyűjtötte. Részt vett a Magyar Bibliofil Társaság alapításában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2151. címszó a lexikon => 382. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12151.htm

CÍMSZÓ: Hoselitz

SZEMÉLYNÉV: Hoselitz Gyula

SZÓCIKK: Hoselitz Gyula, törvényszéki tanácselnök, műgyűjtő, szül. Nyitrazsámbokréton Nyitra vm. 1875., megh. Budapesten 1925. A XIX. sz. fordulójának és a XX. sz. első két évtizedének magyar festőit, továbbá a XVIII. és XIX. sz. illusztrált könyveit gyűjtötte. Részt vett a Magyar Bibliofil Társaság alapításában.

12151.ht

CÍMSZÓ Hoselit

SZEMÉLYNÉV Hoselit Gyul

SZÓCIKK Hoselit Gyula törvényszék tanácselnök műgyűjtő szül Nyitrazsámbokréto Nyitr vm 1875. megh Budapeste 1925 XIX sz fordulójána é XX sz els ké évtizedéne magya festőit tovább XVIII é XIX sz illusztrál könyvei gyűjtötte Rész vet Magya Bibliofi Társasá alapításában

12151.h

CÍMSZ Hoseli

SZEMÉLYNÉ Hoseli Gyu

SZÓCIK Hoseli Gyul törvényszé tanácselnö műgyűjt szü Nyitrazsámbokrét Nyit v 1875 meg Budapest 192 XI s fordulóján X s el k évtizedén magy festői továb XVII XI s illusztrá könyve gyűjtött Rés ve Magy Bibliof Társas alapításába

12151.

CÍMS Hosel

SZEMÉLYN Hosel Gy

SZÓCI Hosel Gyu törvénysz tanácseln műgyűj sz Nyitrazsámbokré Nyi 187 me Budapes 19 X fordulójá e évtizedé mag festő tová XVI X illusztr könyv gyűjtöt Ré v Mag Biblio Társa alapításáb

12151

CÍM Hose

SZEMÉLY Hose G

SZÓC Hose Gy törvénys tanácsel műgyű s Nyitrazsámbokr Ny 18 m Budape 1 fordulój évtized ma fest tov XV illuszt köny gyűjtö R Ma Bibli Társ alapításá

1215

CÍ Hos

SZEMÉL Hos

SZÓ Hos G törvény tanácse műgy Nyitrazsámbok N 1 Budap forduló évtize m fes to X illusz kön gyűjt M Bibl Tár alapítás