12154.htm

CÍMSZÓ: Hubert

SZEMÉLYNÉV: Hubert Zsigmond

SZÓCIKK: Hubert Zsigmond, ügyvéd, szül. Nagybecskereken 1871 febr. 2. A középiskolát szülővárosában, a jogot Budapesten végezte. Ügyvédi oklevelét a budapesti kir. ítélőtáblánál szerezte meg. Hosszú idő óta Torontál vm. tb. főügyésze. Élénk részt vett a zsidó hitéletben és sokat tett a hitközségért, amely elnökéül választotta. Igazgatósági tagja a jugoszláviai zsidó hitközségek szövetségének és sok más egyesületnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2154. címszó a lexikon => 382. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12154.htm

CÍMSZÓ: Hubert

SZEMÉLYNÉV: Hubert Zsigmond

SZÓCIKK: Hubert Zsigmond, ügyvéd, szül. Nagybecskereken 1871 febr. 2. A középiskolát szülővárosában, a jogot Budapesten végezte. Ügyvédi oklevelét a budapesti kir. ítélőtáblánál szerezte meg. Hosszú idő óta Torontál vm. tb. főügyésze. Élénk részt vett a zsidó hitéletben és sokat tett a hitközségért, amely elnökéül választotta. Igazgatósági tagja a jugoszláviai zsidó hitközségek szövetségének és sok más egyesületnek.

12154.ht

CÍMSZÓ Huber

SZEMÉLYNÉV Huber Zsigmon

SZÓCIKK Huber Zsigmond ügyvéd szül Nagybecskereke 187 febr 2 középiskolá szülővárosában jogo Budapeste végezte Ügyvéd oklevelé budapest kir ítélőtábláná szerezt meg Hossz id ót Torontá vm tb főügyésze Élén rész vet zsid hitéletbe é soka tet hitközségért amel elnökéü választotta Igazgatóság tagj jugoszlávia zsid hitközsége szövetségéne é so má egyesületnek

12154.h

CÍMSZ Hube

SZEMÉLYNÉ Hube Zsigmo

SZÓCIK Hube Zsigmon ügyvé szü Nagybecskerek 18 feb középiskol szülővárosába jog Budapest végezt Ügyvé oklevel budapes ki ítélőtáblán szerez me Hoss i ó Toront v t főügyész Élé rés ve zsi hitéletb sok te hitközségér ame elnöké választott Igazgatósá tag jugoszlávi zsi hitközség szövetségén s m egyesületne

12154.

CÍMS Hub

SZEMÉLYN Hub Zsigm

SZÓCI Hub Zsigmo ügyv sz Nagybecskere 1 fe középisko szülővárosáb jo Budapes végez Ügyv okleve budape k ítélőtáblá szere m Hos Toron főügyés Él ré v zs hitélet so t hitközségé am elnök választot Igazgatós ta jugoszláv zs hitközsé szövetségé egyesületn

12154

CÍM Hu

SZEMÉLY Hu Zsig

SZÓC Hu Zsigm ügy s Nagybecsker f középisk szülővárosá j Budape vége Ügy oklev budap ítélőtábl szer Ho Toro főügyé É r z hitéle s hitközség a elnö választo Igazgató t jugoszlá z hitközs szövetség egyesület

1215

CÍ H

SZEMÉL H Zsi

SZÓ H Zsig üg Nagybecske középis szülőváros Budap vég Üg okle buda ítélőtáb sze H Tor főügy hitél hitközsé eln választ Igazgat jugoszl hitköz szövetsé egyesüle