12159.htm

CÍMSZÓ: Huppert

SZEMÉLYNÉV: Huppert Leó

SZÓCIKK: Huppert Leó, ügyvéd, szül. Monoron 1893 jan. 7. A bécsi, gráci és a budapesti egyetemeken tanult, ez utóbbin nyerte el ügyvédi diplomáját. Az Adóalap főmunkatársa és egyik szerkesztője a Polgári jog c. jogtudományi folyóiratnak. Hitel és adójogi vonatkozású cikkei különböző szaklapokban és napilapokban jelentek meg. A jogász egyletben több előadást tartott. Egyik társszerzője az évente megjelenő Hitel és magánjog gyakorlat c. könyvnek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2159. címszó a lexikon => 383. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12159.htm

CÍMSZÓ: Huppert

SZEMÉLYNÉV: Huppert Leó

SZÓCIKK: Huppert Leó, ügyvéd, szül. Monoron 1893 jan. 7. A bécsi, gráci és a budapesti egyetemeken tanult, ez utóbbin nyerte el ügyvédi diplomáját. Az Adóalap főmunkatársa és egyik szerkesztője a Polgári jog c. jogtudományi folyóiratnak. Hitel és adójogi vonatkozású cikkei különböző szaklapokban és napilapokban jelentek meg. A jogász egyletben több előadást tartott. Egyik társszerzője az évente megjelenő Hitel és magánjog gyakorlat c. könyvnek.

12159.ht

CÍMSZÓ Hupper

SZEMÉLYNÉV Hupper Le

SZÓCIKK Hupper Leó ügyvéd szül Monoro 189 jan 7 bécsi grác é budapest egyetemeke tanult e utóbbi nyert e ügyvéd diplomáját A Adóala főmunkatárs é egyi szerkesztőj Polgár jo c jogtudomány folyóiratnak Hite é adójog vonatkozás cikke különböz szaklapokba é napilapokba jelente meg jogás egyletbe töb előadás tartott Egyi társszerzőj a évent megjelen Hite é magánjo gyakorla c könyvnek

12159.h

CÍMSZ Huppe

SZEMÉLYNÉ Huppe L

SZÓCIK Huppe Le ügyvé szü Monor 18 ja bécs grá budapes egyetemek tanul utóbb nyer ügyvé diplomájá Adóal főmunkatár egy szerkesztő Polgá j jogtudomán folyóiratna Hit adójo vonatkozá cikk különbö szaklapokb napilapokb jelent me jogá egyletb tö előadá tartot Egy társszerző éven megjele Hit magánj gyakorl könyvne

12159.

CÍMS Hupp

SZEMÉLYN Hupp

SZÓCI Hupp L ügyv sz Mono 1 j béc gr budape egyeteme tanu utób nye ügyv diplomáj Adóa főmunkatá eg szerkeszt Polg jogtudomá folyóiratn Hi adój vonatkoz cik különb szaklapok napilapok jelen m jog egylet t előad tarto Eg társszerz éve megjel Hi magán gyakor könyvn

12159

CÍM Hup

SZEMÉLY Hup

SZÓC Hup ügy s Mon bé g budap egyetem tan utó ny ügy diplomá Adó főmunkat e szerkesz Pol jogtudom folyóirat H adó vonatko ci külön szaklapo napilapo jele jo egyle előa tart E társszer év megje H magá gyako könyv

1215

CÍ Hu

SZEMÉL Hu

SZÓ Hu üg Mo b buda egyete ta ut n üg diplom Ad főmunka szerkes Po jogtudo folyóira ad vonatk c külö szaklap napilap jel j egyl elő tar társsze é megj mag gyak köny