12160.htm

CÍMSZÓ: Huszár

SZEMÉLYNÉV: Huszár Elemér

SZÓCIKK: Huszár, 1. Elemér*, katolikus teológus és teológiai író, szül. Budapesten 1872. Középiskoláinak elvégzése után a katolikus papi pályára készült. Felsőbb teológiai tanulmányait Rómában az Academia dei Nobilin és a Greogorianus egyetemen végezte. Az egyházjog doktora. Jelenleg segédlelkész Budapesten. Igen sok jelentékeny teológiai és egyházi munkát írt. Napilapokba és teológiai folyóiratokba egyházjogi kérdésről írt cikkeket.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2160. címszó a lexikon => 383. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12160.htm

CÍMSZÓ: Huszár

SZEMÉLYNÉV: Huszár Elemér

SZÓCIKK: Huszár, 1. Elemér*, katolikus teológus és teológiai író, szül. Budapesten 1872. Középiskoláinak elvégzése után a katolikus papi pályára készült. Felsőbb teológiai tanulmányait Rómában az Academia dei Nobilin és a Greogorianus egyetemen végezte. Az egyházjog doktora. Jelenleg segédlelkész Budapesten. Igen sok jelentékeny teológiai és egyházi munkát írt. Napilapokba és teológiai folyóiratokba egyházjogi kérdésről írt cikkeket.

12160.ht

CÍMSZÓ Huszá

SZEMÉLYNÉV Huszá Elemé

SZÓCIKK Huszár 1 Elemér* katoliku teológu é teológia író szül Budapeste 1872 Középiskoláina elvégzés utá katoliku pap pályár készült Felsőb teológia tanulmányai Rómába a Academi de Nobili é Greogorianu egyeteme végezte A egyházjo doktora Jelenle segédlelkés Budapesten Ige so jelentéken teológia é egyház munká írt Napilapokb é teológia folyóiratokb egyházjog kérdésrő ír cikkeket

12160.h

CÍMSZ Husz

SZEMÉLYNÉ Husz Elem

SZÓCIK Huszá Elemér katolik teológ teológi ír szü Budapest 187 Középiskoláin elvégzé ut katolik pa pályá készül Felső teológi tanulmánya Rómáb Academ d Nobil Greogorian egyetem végezt egyházj doktor Jelenl segédlelké Budapeste Ig s jelentéke teológi egyhá munk ír Napilapok teológi folyóiratok egyházjo kérdésr í cikkeke

12160.

CÍMS Hus

SZEMÉLYN Hus Ele

SZÓCI Husz Elemé katoli teoló teológ í sz Budapes 18 Középiskolái elvégz u katoli p pály készü Fels teológ tanulmány Rómá Acade Nobi Greogoria egyete végez egyház dokto Jelen segédlelk Budapest I jelenték teológ egyh mun í Napilapo teológ folyóirato egyházj kérdés cikkek

12160

CÍM Hu

SZEMÉLY Hu El

SZÓC Hus Elem katol teol teoló s Budape 1 Középiskolá elvég katol pál kész Fel teoló tanulmán Róm Acad Nob Greogori egyet vége egyhá dokt Jele segédlel Budapes jelenté teoló egy mu Napilap teoló folyóirat egyház kérdé cikke

1216

CÍ H

SZEMÉL H E

SZÓ Hu Ele kato teo teol Budap Középiskol elvé kato pá kés Fe teol tanulmá Ró Aca No Greogor egye vég egyh dok Jel segédle Budape jelent teol eg m Napila teol folyóira egyhá kérd cikk