12161.htm

CÍMSZÓ: Huszár

SZEMÉLYNÉV: Huszár Károly

SZÓCIKK: H. Károly, filmszínész, szül. Budapesten 1884 szept. 3. 1905 tavaszán lépett színpadra Nagy Endre kabaréjában, majd a Magyar Színházhoz szerződött. 1920-ban Berlinben filmszínész lett. Számos filmen játszott nagy sikerrel. A berlini filmviszonyok kedvezőtlen alakulása folytán 1923. Amerikába ment, ahol Charles Puffy név alatt az Universal-filmgyárnál működik, mint kedvelt burleszkszínész.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2161. címszó a lexikon => 383. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12161.htm

CÍMSZÓ: Huszár

SZEMÉLYNÉV: Huszár Károly

SZÓCIKK: H. Károly, filmszínész, szül. Budapesten 1884 szept. 3. 1905 tavaszán lépett színpadra Nagy Endre kabaréjában, majd a Magyar Színházhoz szerződött. 1920-ban Berlinben filmszínész lett. Számos filmen játszott nagy sikerrel. A berlini filmviszonyok kedvezőtlen alakulása folytán 1923. Amerikába ment, ahol Charles Puffy név alatt az Universal-filmgyárnál működik, mint kedvelt burleszkszínész.

12161.ht

CÍMSZÓ Huszá

SZEMÉLYNÉV Huszá Károl

SZÓCIKK H Károly filmszínész szül Budapeste 188 szept 3 190 tavaszá lépet színpadr Nag Endr kabaréjában maj Magya Színházho szerződött 1920-ba Berlinbe filmszínés lett Számo filme játszot nag sikerrel berlin filmviszonyo kedvezőtle alakulás folytá 1923 Amerikáb ment aho Charle Puff né alat a Universal-filmgyárná működik min kedvel burleszkszínész

12161.h

CÍMSZ Husz

SZEMÉLYNÉ Husz Káro

SZÓCIK Károl filmszínés szü Budapest 18 szep 19 tavasz lépe színpad Na End kabaréjába ma Magy Színházh szerződöt 1920-b Berlinb filmszíné let Szám film játszo na sikerre berli filmviszony kedvezőtl alakulá folyt 192 Ameriká men ah Charl Puf n ala Universal-filmgyárn működi mi kedve burleszkszínés

12161.

CÍMS Hus

SZEMÉLYN Hus Kár

SZÓCI Káro filmszíné sz Budapes 1 sze 1 tavas lép színpa N En kabaréjáb m Mag Színház szerződö 1920- Berlin filmszín le Szá fil játsz n sikerr berl filmviszon kedvezőt alakul foly 19 Amerik me a Char Pu al Universal-filmgyár működ m kedv burleszkszíné

12161

CÍM Hu

SZEMÉLY Hu Ká

SZÓC Kár filmszín s Budape sz tava lé színp E kabaréjá Ma Színhá szerződ 1920 Berli filmszí l Sz fi játs siker ber filmviszo kedvező alaku fol 1 Ameri m Cha P a Universal-filmgyá műkö ked burleszkszín

1216

CÍ H

SZEMÉL H K

SZÓ Ká filmszí Budap s tav l szín kabaréj M Szính szerző 192 Berl filmsz S f ját sike be filmvisz kedvez alak fo Amer Ch Universal-filmgy műk ke burleszkszí