12164.htm

CÍMSZÓ: Hüvös

SZEMÉLYNÉV: Hüvös Kornél

SZÓCIKK: H. Kornél (botfai)*, író, H. József fia, szül. Budapesten 1875., megh., u. o. 1905. A budapesti jogi egyetemen végezte tanulmányait, majd jogi doktori oklevelet szerzett. Különféle fővárosi szépirodalmi lapokban megjelent elbeszélései korán feléje terelték a figyelmet. A gyermek c. egyfelvonásosa a Nemzeti Színházban került színre, Barta Tamás c. háromfelvonásos drámáját pedig ugyancsak a Nemzeti Színház mutatta be 1905. Szép reménységeknek vetett véget korai halála.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2164. címszó a lexikon => 384. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12164.htm

CÍMSZÓ: Hüvös

SZEMÉLYNÉV: Hüvös Kornél

SZÓCIKK: H. Kornél botfai *, író, H. József fia, szül. Budapesten 1875., megh., u. o. 1905. A budapesti jogi egyetemen végezte tanulmányait, majd jogi doktori oklevelet szerzett. Különféle fővárosi szépirodalmi lapokban megjelent elbeszélései korán feléje terelték a figyelmet. A gyermek c. egyfelvonásosa a Nemzeti Színházban került színre, Barta Tamás c. háromfelvonásos drámáját pedig ugyancsak a Nemzeti Színház mutatta be 1905. Szép reménységeknek vetett véget korai halála.

12164.ht

CÍMSZÓ Hüvö

SZEMÉLYNÉV Hüvö Korné

SZÓCIKK H Korné botfa * író H Józse fia szül Budapeste 1875. megh. u o 1905 budapest jog egyeteme végezt tanulmányait maj jog doktor oklevele szerzett Különfél főváros szépirodalm lapokba megjelen elbeszélése korá feléj terelté figyelmet gyerme c egyfelvonásos Nemzet Színházba kerül színre Bart Tamá c háromfelvonáso drámájá pedi ugyancsa Nemzet Színhá mutatt b 1905 Szé reménységekne vetet vége kora halála

12164.h

CÍMSZ Hüv

SZEMÉLYNÉ Hüv Korn

SZÓCIK Korn botf ír Józs fi szü Budapest 1875 megh 190 budapes jo egyetem végez tanulmányai ma jo dokto oklevel szerzet Különfé főváro szépirodal lapokb megjele elbeszélés kor felé terelt figyelme gyerm egyfelvonáso Nemze Színházb kerü színr Bar Tam háromfelvonás drámáj ped ugyancs Nemze Szính mutat 190 Sz reménységekn vete vég kor halál

12164.

CÍMS Hü

SZEMÉLYN Hü Kor

SZÓCI Kor bot í Józ f sz Budapes 187 meg 19 budape j egyete vége tanulmánya m j dokt okleve szerze Különf fővár szépiroda lapok megjel elbeszélé ko fel terel figyelm gyer egyfelvonás Nemz Színház ker szín Ba Ta háromfelvoná drámá pe ugyanc Nemz Szín muta 19 S reménységek vet vé ko halá

12164

CÍM H

SZEMÉLY H Ko

SZÓC Ko bo Jó s Budape 18 me 1 budap egyet vég tanulmány dok oklev szerz Külön fővá szépirod lapo megje elbeszél k fe tere figyel gye egyfelvoná Nem Színhá ke szí B T háromfelvon drám p ugyan Nem Szí mut 1 reménysége ve v k hal

1216SZEMÉL K

SZÓ K b J Budap 1 m buda egye vé tanulmán do okle szer Külö főv szépiro lap megj elbeszé f ter figye gy egyfelvon Ne Szính k sz háromfelvo drá ugya Ne Sz mu reménység v ha