12167.htm

CÍMSZÓ: Idegen

SZÓCIKK: "Idegen, aki a nép vagy vallásfelekezet közösségén kívül áll. Elbírálása sokféle szempont alá esik, de az I. fogalma mégis úgy bontakozik ki a zsidó ethikából, hogy nem oldódott el az emberi szolidaritástól. A Talmud szerint a Biblia minden erkölcsi tanítása az ember teremtéséről szóló elbeszélésben fut össze, mert az az emberiség egyszármazására utal. Ebben sokkal átfogóbban interpretálódik az embernek embertársához való viszonya, mint abban a parancsban, hogy: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A felülről jött paranccsal szemben az egyszármazás bibliai igazolása természettudományi tényként hat. A Biblia törvényein és a próféták tanításain valóban az egytestvérűség gondolata vonul végig. Templomavató imájában így könyörgött Salamon király: «Minden imádságot, minden könyörgést, mely lészen akármely embertől, vagy a Te egész népedtől» . . . «de minden idegent is, aki nem a Te néped közül, az Izrael közül való, ha eljön messze földről a Te nevedért... Te meghallgassad a mennyekből, a Te lakhelyedből és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög». (Királyok I. 8. 38, 41, 43). Jesája próféta ajkán pedig ezt mondja az Isten: «Az Én házam imádság házának neveztetik mind a népek számára». Philo (l. o.) bölcseleti magaslatból foglalkozik az I.-kérdéssel és arra a konklúzióra jut, hogy miután a béke biztosítéka a monotheizmusban rejlik, a politheizmus ellenben háborúra vezet, a zsidóságnak ezért az a kötelessége, hogy az egész emberiségért imádkozzon. (A nyelvzavar 42. §.) A nacionalizmus kibontakozásának korában még nem érvényesülhet teljes erejében az emberi egyetemesség gondolata és politikai vagy nemzetgazdasági kényszerűségek itt-ott hátraszorították. A Biblia ezért kétféle I-t ismer: külföldit (nochri) és meghonosodottat (gér). A külföldi I-t politikailag megbízhatatlannak, ellenséges érzelműnek is tekintették és azért nem lehetett külföldit királlyá választani. (Méz. V. 23. 21.) Haladékot sem kellett adni adósságaira a külföldi I-nek, mert a zsidó hitelező nem számíthatott a kölcsönösségre. (Móz. V. 5.5.) De ha valaki külföldi származású rabszolgáját úgy megüti, hogy meghal a keze alatt, akkor «megbüntettessék» (Móz. II. 21. 20.). A Mechilta ezt a parancsot halálbüntetésre értelmezi. A meghonosodott I.-nel szemben enyhül a bibliai szigorúság. «Egyazon jog legyen közöttetek, úgy a bennszülött, mint az I. számára».) Móz. III. 24, 22.) «Ha. I. tartózkodik közöttetek, el ne nyomjátok. Mint a bennszülött közületek, olyan legyen közöttetek az I. és szeresd azt, mint tenmagadat, mert I.-ek voltatok Egyiptom országában» (Móz. III. 19. 33. 34). Később már nem csak a rideg jogot követeli az I. számára a Biblia, de a szeretetet is. «Szeressétek azért az I-t, mert ti is I.-ek voltatok Egyiptomban.» (Móz. V. 10. 19.). Az I. árvát, vagy özvegyasszonyt, napszámost épp úgy védi a Biblia a jogferdítés, a kizsákmányolás ellen, mint a bennszülöttet és átokkal is sújtja az idegensanyargatót «S mondja rá a nép: ámen» (Móz. V. 27, 19). A vallásra vonatkozóan az I.-nel szemben türelmet hirdet a Biblia. A zsidó gazda köteles I. rabszolgájának megadni a szombati munkaszünetet, de viszont magát a rabszolgát nem kötelezi a törvényes nyugalom és a Talmud szerint a saját szükségletére minden munkát elvégezhet (Jebámot 8. 8). A zsidóvallásra való kényszerítés esete csak elvétve fordult elő az ókor zsidóságában, ellenben eltűrték a saját vallásának gyakorlását, ha az I. nem űzött bálványimádást és szabad akaratából ismerte el az Egy-Istent. Sőt olykor még ennél is messzebbre ment a bibliai türelem. A szamaritánusokról mondja: «istenfélők voltak, bár a maguk istenségét is imádták» (Kir. K. II. 17 32). A papok és Izrael gyülekezete mellett nemzsidó «istenfélőket» is említenek a Zsoltárok; a görög zsidóirodalom is említ ilyeneket. A lélekfogdosástól idegenkedtek és nehezen vettek fel nemzsidót a zsidó vallásba. A Talmud (Jehámot 4b) előírja, hogy ha valaki fel akarja vétetni magát a zsidóságba, azt ezzel a formulával kell lebeszélni a szándékáról: «Nem tudod-e, hogy sok gyötrés alatt nyög most a zsidóság és sokat kell szenvednie?» Csak ha ezek után is állhatatos, lehet őt felvenni, de még ekkor is figyelmeztetni kell a zsidó vallás terhességére. De ha már felvették, akkor meg is becsülték az áttért I-t. «A prozeliták kedvesebbek Isten előtt, mint Izrael fiai, mert ezek csak a villámlás, földrengés és kürtszó hatása alatt vállalták a Tórát, az idegen azonban önként jött (Tanchuma, Lech lechó 6). Még pogánykultusza miatt sem ítélték el az I-t. R. Jochanán nem is bélyegezte bálványimádóknak a külföldi pogányokat, mert csak ősi hagyományaikat követik (Chullin 13b). A kereszténység virágzásának idején Majmuni így nyilatkozott: «A másvallásúakra vonatkozó kérdést illetőleg tudd meg, hogy Isten a szívet kívánja így, tehát a szív tisztasága szerint ítélendők meg a cselekedetek. Helyesen mondották régi mestereink, hogy a más népek jámborai is részesülnek a jövendő élet üdvösségében, ha mindazt, amit el lehet sajátítani az Isten ismeretéből, elsajátították és erényekkel tökéletesítettek magukat». Ugyancsak ő írja: «Mózes csak Izraelnek adta a tórái parancsokat, vagy azoknak, akik át akarnak térni a zsidóságra, de aki ezt megtenni nem akarja, arra nem lehet rákényszeríteni a Tórát. Az Isteneszmét egyébként a Kereszténység és az Iszlám is terjeszti»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2167. címszó a lexikon => 384. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12167.htm

CÍMSZÓ: Idegen

SZÓCIKK: Idegen, aki a nép vagy vallásfelekezet közösségén kívül áll. Elbírálása sokféle szempont alá esik, de az I. fogalma mégis úgy bontakozik ki a zsidó ethikából, hogy nem oldódott el az emberi szolidaritástól. A Talmud szerint a Biblia minden erkölcsi tanítása az ember teremtéséről szóló elbeszélésben fut össze, mert az az emberiség egyszármazására utal. Ebben sokkal átfogóbban interpretálódik az embernek embertársához való viszonya, mint abban a parancsban, hogy: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. A felülről jött paranccsal szemben az egyszármazás bibliai igazolása természettudományi tényként hat. A Biblia törvényein és a próféták tanításain valóban az egytestvérűség gondolata vonul végig. Templomavató imájában így könyörgött Salamon király: Minden imádságot, minden könyörgést, mely lészen akármely embertől, vagy a Te egész népedtől . . . de minden idegent is, aki nem a Te néped közül, az Izrael közül való, ha eljön messze földről a Te nevedért... Te meghallgassad a mennyekből, a Te lakhelyedből és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög . Királyok I. 8. 38, 41, 43 . Jesája próféta ajkán pedig ezt mondja az Isten: Az Én házam imádság házának neveztetik mind a népek számára . Philo l. o. bölcseleti magaslatból foglalkozik az I.-kérdéssel és arra a konklúzióra jut, hogy miután a béke biztosítéka a monotheizmusban rejlik, a politheizmus ellenben háborúra vezet, a zsidóságnak ezért az a kötelessége, hogy az egész emberiségért imádkozzon. A nyelvzavar 42. §. A nacionalizmus kibontakozásának korában még nem érvényesülhet teljes erejében az emberi egyetemesség gondolata és politikai vagy nemzetgazdasági kényszerűségek itt-ott hátraszorították. A Biblia ezért kétféle I-t ismer: külföldit nochri és meghonosodottat gér . A külföldi I-t politikailag megbízhatatlannak, ellenséges érzelműnek is tekintették és azért nem lehetett külföldit királlyá választani. Méz. V. 23. 21. Haladékot sem kellett adni adósságaira a külföldi I-nek, mert a zsidó hitelező nem számíthatott a kölcsönösségre. Móz. V. 5.5. De ha valaki külföldi származású rabszolgáját úgy megüti, hogy meghal a keze alatt, akkor megbüntettessék Móz. II. 21. 20. . A Mechilta ezt a parancsot halálbüntetésre értelmezi. A meghonosodott I.-nel szemben enyhül a bibliai szigorúság. Egyazon jog legyen közöttetek, úgy a bennszülött, mint az I. számára . Móz. III. 24, 22. Ha. I. tartózkodik közöttetek, el ne nyomjátok. Mint a bennszülött közületek, olyan legyen közöttetek az I. és szeresd azt, mint tenmagadat, mert I.-ek voltatok Egyiptom országában Móz. III. 19. 33. 34 . Később már nem csak a rideg jogot követeli az I. számára a Biblia, de a szeretetet is. Szeressétek azért az I-t, mert ti is I.-ek voltatok Egyiptomban. Móz. V. 10. 19. . Az I. árvát, vagy özvegyasszonyt, napszámost épp úgy védi a Biblia a jogferdítés, a kizsákmányolás ellen, mint a bennszülöttet és átokkal is sújtja az idegensanyargatót S mondja rá a nép: ámen Móz. V. 27, 19 . A vallásra vonatkozóan az I.-nel szemben türelmet hirdet a Biblia. A zsidó gazda köteles I. rabszolgájának megadni a szombati munkaszünetet, de viszont magát a rabszolgát nem kötelezi a törvényes nyugalom és a Talmud szerint a saját szükségletére minden munkát elvégezhet Jebámot 8. 8 . A zsidóvallásra való kényszerítés esete csak elvétve fordult elő az ókor zsidóságában, ellenben eltűrték a saját vallásának gyakorlását, ha az I. nem űzött bálványimádást és szabad akaratából ismerte el az Egy-Istent. Sőt olykor még ennél is messzebbre ment a bibliai türelem. A szamaritánusokról mondja: istenfélők voltak, bár a maguk istenségét is imádták Kir. K. II. 17 32 . A papok és Izrael gyülekezete mellett nemzsidó istenfélőket is említenek a Zsoltárok; a görög zsidóirodalom is említ ilyeneket. A lélekfogdosástól idegenkedtek és nehezen vettek fel nemzsidót a zsidó vallásba. A Talmud Jehámot 4b előírja, hogy ha valaki fel akarja vétetni magát a zsidóságba, azt ezzel a formulával kell lebeszélni a szándékáról: Nem tudod-e, hogy sok gyötrés alatt nyög most a zsidóság és sokat kell szenvednie? Csak ha ezek után is állhatatos, lehet őt felvenni, de még ekkor is figyelmeztetni kell a zsidó vallás terhességére. De ha már felvették, akkor meg is becsülték az áttért I-t. A prozeliták kedvesebbek Isten előtt, mint Izrael fiai, mert ezek csak a villámlás, földrengés és kürtszó hatása alatt vállalták a Tórát, az idegen azonban önként jött Tanchuma, Lech lechó 6 . Még pogánykultusza miatt sem ítélték el az I-t. R. Jochanán nem is bélyegezte bálványimádóknak a külföldi pogányokat, mert csak ősi hagyományaikat követik Chullin 13b . A kereszténység virágzásának idején Majmuni így nyilatkozott: A másvallásúakra vonatkozó kérdést illetőleg tudd meg, hogy Isten a szívet kívánja így, tehát a szív tisztasága szerint ítélendők meg a cselekedetek. Helyesen mondották régi mestereink, hogy a más népek jámborai is részesülnek a jövendő élet üdvösségében, ha mindazt, amit el lehet sajátítani az Isten ismeretéből, elsajátították és erényekkel tökéletesítettek magukat . Ugyancsak ő írja: Mózes csak Izraelnek adta a tórái parancsokat, vagy azoknak, akik át akarnak térni a zsidóságra, de aki ezt megtenni nem akarja, arra nem lehet rákényszeríteni a Tórát. Az Isteneszmét egyébként a Kereszténység és az Iszlám is terjeszti .

12167.ht

CÍMSZÓ Idege

SZÓCIKK Idegen ak né vag vallásfelekeze közösségé kívü áll Elbírálás sokfél szempon al esik d a I fogalm mégi úg bontakozi k zsid ethikából hog ne oldódot e a ember szolidaritástól Talmu szerin Bibli minde erkölcs tanítás a embe teremtésérő szól elbeszélésbe fu össze mer a a emberisé egyszármazásár utal Ebbe sokka átfogóbba interpretálódi a emberne embertársáho val viszonya min abba parancsban hogy szeres felebarátodat min tenmagadat felülrő jöt paranccsa szembe a egyszármazá biblia igazolás természettudomány ténykén hat Bibli törvényei é prófétá tanításai valóba a egytestvérűsé gondolat vonu végig Templomavat imájába íg könyörgöt Salamo király Minde imádságot minde könyörgést mel lésze akármel embertől vag T egés népedtő d minde idegen is ak ne T népe közül a Izrae közü való h eljö messz földrő T nevedért.. T meghallgassa mennyekből T lakhelyedbő é ad me a idegenne mindazt amiér könyörö Királyo I 8 38 41 4 Jesáj prófét ajká pedi ez mondj a Isten A É háza imádsá házána nevezteti min népe számár Phil l o bölcselet magaslatbó foglalkozi a I.-kérdésse é arr konklúziór jut hog miutá bék biztosíték monotheizmusba rejlik politheizmu ellenbe háborúr vezet zsidóságna ezér a kötelessége hog a egés emberiségér imádkozzon nyelvzava 42 § nacionalizmu kibontakozásána korába mé ne érvényesülhe telje erejébe a ember egyetemessé gondolat é politika vag nemzetgazdaság kényszerűsége itt-ot hátraszorították Bibli ezér kétfél I- ismer külföldi nochr é meghonosodotta gé külföld I- politikaila megbízhatatlannak ellensége érzelműne i tekintetté é azér ne lehetet külföldi királly választani Méz V 23 21 Haladéko se kellet adn adósságair külföld I-nek mer zsid hitelez ne számíthatot kölcsönösségre Móz V 5.5 D h valak külföld származás rabszolgájá úg megüti hog megha kez alatt akko megbüntettessé Móz II 21 20 Mechilt ez parancso halálbüntetésr értelmezi meghonosodot I.-ne szembe enyhü biblia szigorúság Egyazo jo legye közöttetek úg bennszülött min a I számár Móz III 24 22 Ha I tartózkodi közöttetek e n nyomjátok Min bennszülöt közületek olya legye közöttete a I é szeres azt min tenmagadat mer I.-e voltato Egyipto országába Móz III 19 33 3 Későb má ne csa ride jogo követel a I számár Biblia d szeretete is Szeresséte azér a I-t mer t i I.-e voltato Egyiptomban Móz V 10 19 A I árvát vag özvegyasszonyt napszámos ép úg véd Bibli jogferdítés kizsákmányolá ellen min bennszülötte é átokka i sújtj a idegensanyargató mondj r nép áme Móz V 27 1 vallásr vonatkozóa a I.-ne szembe türelme hirde Biblia zsid gazd kötele I rabszolgájána megadn szombat munkaszünetet d viszon magá rabszolgá ne kötelez törvénye nyugalo é Talmu szerin sajá szükségletér minde munká elvégezhe Jebámo 8 zsidóvallásr val kényszeríté eset csa elvétv fordul el a óko zsidóságában ellenbe eltűrté sajá vallásána gyakorlását h a I ne űzöt bálványimádás é szaba akaratábó ismert e a Egy-Istent Ső olyko mé enné i messzebbr men biblia türelem szamaritánusokró mondja istenfélő voltak bá magu istenségé i imádtá Kir K II 1 3 papo é Izrae gyülekezet mellet nemzsid istenfélőke i említene Zsoltárok görö zsidóirodalo i emlí ilyeneket lélekfogdosástó idegenkedte é neheze vette fe nemzsidó zsid vallásba Talmu Jehámo 4 előírja hog h valak fe akarj vétetn magá zsidóságba az ezze formuláva kel lebeszéln szándékáról Ne tudod-e hog so gyötré alat nyö mos zsidósá é soka kel szenvednie Csa h eze utá i állhatatos lehe ő felvenni d mé ekko i figyelmeztetn kel zsid vallá terhességére D h má felvették akko me i becsülté a áttér I-t prozelitá kedvesebbe Iste előtt min Izrae fiai mer eze csa villámlás földrengé é kürtsz hatás alat vállaltá Tórát a idege azonba önkén jöt Tanchuma Lec lech Mé pogánykultusz miat se ítélté e a I-t R Jochaná ne i bélyegezt bálványimádókna külföld pogányokat mer csa ős hagyományaika követi Chulli 13 kereszténysé virágzásána idejé Majmun íg nyilatkozott másvallásúakr vonatkoz kérdés illetőle tud meg hog Iste szíve kívánj így tehá szí tisztaság szerin ítélendő me cselekedetek Helyese mondottá rég mestereink hog má népe jámbora i részesülne jövend éle üdvösségében h mindazt ami e lehe sajátítan a Iste ismeretéből elsajátítottá é erényekke tökéletesítette maguka Ugyancsa írja Móze csa Izraelne adt tórá parancsokat vag azoknak aki á akarna térn zsidóságra d ak ez megtenn ne akarja arr ne lehe rákényszeríten Tórát A Isteneszmé egyébkén Kereszténysé é a Iszlá i terjeszt

12167.h

CÍMSZ Ideg

SZÓCIK Idege a n va vallásfelekez közösség kív ál Elbírálá sokfé szempo a esi fogal még ú bontakoz zsi ethikábó ho n oldódo embe szolidaritástó Talm szeri Bibl mind erkölc tanítá emb teremtésér szó elbeszélésb f össz me emberis egyszármazásá uta Ebb sokk átfogóbb interpretálód embern embertársáh va viszony mi abb parancsba hog szere felebarátoda mi tenmagada felülr jö paranccs szemb egyszármaz bibli igazolá természettudomán tényké ha Bibl törvénye prófét tanítása valób egytestvérűs gondola von végi Templomava imájáb í könyörgö Salam királ Mind imádságo mind könyörgés me lész akárme embertő va egé népedt mind idege i a n nép közü Izra köz val elj mess földr nevedért. meghallgass mennyekbő lakhelyedb a m idegenn mindaz amié könyör Király 3 4 Jesá prófé ajk ped e mond Iste ház imáds házán neveztet mi nép számá Phi bölcsele magaslatb foglalkoz I.-kérdéss ar konklúzió ju ho miut bé biztosíté monotheizmusb rejli politheizm ellenb háború veze zsidóságn ezé kötelesség ho egé emberiségé imádkozzo nyelvzav 4 nacionalizm kibontakozásán koráb m n érvényesülh telj erejéb embe egyetemess gondola politik va nemzetgazdasá kényszerűség itt-o hátraszorítottá Bibl ezé kétfé I isme külföld noch meghonosodott g külföl I politikail megbízhatatlanna ellenség érzelműn tekintett azé n lehete külföld királl választan Mé 2 2 Haladék s kelle ad adósságai külföl I-ne me zsi hitele n számíthato kölcsönösségr Mó 5. vala külföl származá rabszolgáj ú megüt ho megh ke alat akk megbüntettess Mó I 2 2 Mechil e parancs halálbüntetés értelmez meghonosodo I.-n szemb enyh bibli szigorúsá Egyaz j legy közöttete ú bennszülöt mi számá Mó II 2 2 H tartózkod közöttete nyomjáto Mi bennszülö közülete oly legy közöttet szere az mi tenmagada me I.- voltat Egyipt országáb Mó II 1 3 Késő m n cs rid jog követe számá Bibli szeretet i Szeressét azé I- me I.- voltat Egyiptomba Mó 1 1 árvá va özvegyasszony napszámo é ú vé Bibl jogferdíté kizsákmányol elle mi bennszülött átokk sújt idegensanyargat mond né ám Mó 2 vallás vonatkozó I.-n szemb türelm hird Bibli zsi gaz kötel rabszolgáján megad szomba munkaszünete viszo mag rabszolg n kötele törvény nyugal Talm szeri saj szükségleté mind munk elvégezh Jebám zsidóvallás va kényszerít ese cs elvét fordu e ók zsidóságába ellenb eltűrt saj vallásán gyakorlásá n űzö bálványimádá szab akaratáb ismer Egy-Isten S olyk m enn messzebb me bibli türele szamaritánusokr mondj istenfél volta b mag istenség imádt Ki I pap Izra gyülekeze melle nemzsi istenfélők említen Zsoltáro gör zsidóirodal eml ilyeneke lélekfogdosást idegenkedt nehez vett f nemzsid zsi vallásb Talm Jehám előírj ho vala f akar vétet mag zsidóságb a ezz formuláv ke lebeszél szándékáró N tudod- ho s gyötr ala ny mo zsidós sok ke szenvedni Cs ez ut állhatato leh felvenn m ekk figyelmeztet ke zsi vall terhességér m felvetté akk m becsült átté I- prozelit kedvesebb Ist előt mi Izra fia me ez cs villámlá földreng kürts hatá ala vállalt Tórá ideg azonb önké jö Tanchum Le lec M pogánykultus mia s ítélt I- Jochan n bélyegez bálványimádókn külföl pogányoka me cs ő hagyományaik követ Chull 1 kereszténys virágzásán idej Majmu í nyilatkozot másvallásúak vonatko kérdé illetől tu me ho Ist szív kíván íg teh sz tisztasá szeri ítélend m cselekedete Helyes mondott ré mesterein ho m nép jámbor részesüln jöven él üdvösségébe mindaz am leh sajátíta Ist ismeretébő elsajátított erényekk tökéletesített maguk Ugyancs írj Móz cs Izraeln ad tór parancsoka va azokna ak akarn tér zsidóságr a e megten n akarj ar n leh rákényszeríte Tórá Isteneszm egyébké Kereszténys Iszl terjesz

12167.

CÍMS Ide

SZÓCI Ideg v vallásfeleke közössé kí á Elbírál sokf szemp es foga mé bontako zs ethikáb h oldód emb szolidaritást Tal szer Bib min erköl tanít em teremtésé sz elbeszélés öss m emberi egyszármazás ut Eb sok átfogób interpretáló ember embertársá v viszon m ab parancsb ho szer felebarátod m tenmagad felül j parancc szem egyszárma bibl igazol természettudomá tényk h Bib törvény prófé tanítás való egytestvérű gondol vo vég Templomav imájá könyörg Sala kirá Min imádság min könyörgé m lés akárm embert v eg néped min ideg né köz Izr kö va el mes föld nevedért meghallgas mennyekb lakhelyed idegen minda ami könyö Királ Jes próf aj pe mon Ist há imád házá nevezte m né szám Ph bölcsel magaslat foglalko I.-kérdés a konklúzi j h miu b biztosít monotheizmus rejl politheiz ellen hábor vez zsidóság ez kötelessé h eg emberiség imádkozz nyelvza nacionaliz kibontakozásá korá érvényesül tel erejé emb egyetemes gondol politi v nemzetgazdas kényszerűsé itt- hátraszorított Bib ez kétf ism külföl noc meghonosodot külfö politikai megbízhatatlann ellensé érzelmű tekintet az lehet külföl királ választa M Haladé kell a adóssága külfö I-n m zs hitel számíthat kölcsönösség M 5 val külfö származ rabszolgá megü h meg k ala ak megbüntettes M Mechi paranc halálbünteté értelme meghonosod I.- szem eny bibl szigorús Egya leg közöttet bennszülö m szám M I tartózko közöttet nyomját M bennszül közület ol leg közötte szer a m tenmagad m I. volta Egyip országá M I Kés c ri jo követ szám Bibl szerete Szeressé az I m I. volta Egyiptomb M árv v özvegyasszon napszám v Bib jogferdít kizsákmányo ell m bennszülöt átok súj idegensanyarga mon n á M vallá vonatkoz I.- szem türel hir Bibl zs ga köte rabszolgájá mega szomb munkaszünet visz ma rabszol kötel törvén nyuga Tal szer sa szükséglet min mun elvégez Jebá zsidóvallá v kényszerí es c elvé ford ó zsidóságáb ellen eltűr sa vallásá gyakorlás űz bálványimád sza akaratá isme Egy-Iste oly en messzeb m bibl türel szamaritánusok mond istenfé volt ma istensé imád K pa Izr gyülekez mell nemzs istenfélő említe Zsoltár gö zsidóiroda em ilyenek lélekfogdosás idegenked nehe vet nemzsi zs vallás Tal Jehá előír h val aka véte ma zsidóság ez formulá k lebeszé szándékár tudod h gyöt al n m zsidó so k szenvedn C e u állhatat le felven ek figyelmezte k zs val terhességé felvett ak becsül átt I prozeli kedveseb Is elő m Izr fi m e c villáml földren kürt hat al vállal Tór ide azon önk j Tanchu L le pogánykultu mi ítél I Jocha bélyege bálványimádók külfö pogányok m c hagyományai köve Chul keresztény virágzásá ide Majm nyilatkozo másvallásúa vonatk kérd illető t m h Is szí kívá í te s tisztas szer ítélen cselekedet Helye mondot r mesterei h né jámbo részesül jöve é üdvösségéb minda a le sajátít Is ismeretéb elsajátítot erények tökéletesítet magu Ugyanc ír Mó c Izrael a tó parancsok v azokn a akar té zsidóság megte akar a le rákényszerít Tór Istenesz egyébk Keresztény Isz terjes

12167

CÍM Id

SZÓC Ide vallásfelek közöss k Elbírá sok szem e fog m bontak z ethiká oldó em szolidaritás Ta sze Bi mi erkö taní e teremtés s elbeszélé ös ember egyszármazá u E so átfogó interpretál embe embertárs viszo a parancs h sze felebaráto tenmaga felü paranc sze egyszárm bib igazo természettudom tény Bi törvén próf tanítá val egytestvér gondo v vé Temploma imáj könyör Sal kir Mi imádsá mi könyörg lé akár ember e népe mi ide n kö Iz k v e me föl nevedér meghallga mennyek lakhelye idege mind am köny Kirá Je pró a p mo Is h imá ház nevezt n szá P bölcse magasla foglalk I.-kérdé konklúz mi biztosí monotheizmu rej polithei elle hábo ve zsidósá e köteless e emberisé imádkoz nyelvz nacionali kibontakozás kor érvényesü te erej em egyeteme gondo polit nemzetgazda kényszerűs itt hátraszorítot Bi e két is külfö no meghonosodo külf politika megbízhatatlan ellens érzelm tekinte a lehe külfö kirá választ Halad kel adósság külf I- z hite számítha kölcsönössé va külf szárma rabszolg meg me al a megbüntette Mech paran halálbüntet értelm meghonoso I. sze en bib szigorú Egy le közötte bennszül szá tartózk közötte nyomjá bennszü közüle o le között sze tenmaga I volt Egyi ország Ké r j köve szá Bib szeret Szeress a I volt Egyiptom ár özvegyasszo napszá Bi jogferdí kizsákmány el bennszülö áto sú idegensanyarg mo vall vonatko I. sze türe hi Bib z g köt rabszolgáj meg szom munkaszüne vis m rabszo köte törvé nyug Ta sze s szükségle mi mu elvége Jeb zsidóvall kényszer e elv for zsidóságá elle eltű s vallás gyakorlá ű bálványimá sz akarat ism Egy-Ist ol e messze bib türe szamaritánuso mon istenf vol m istens imá p Iz gyüleke mel nemz istenfél említ Zsoltá g zsidóirod e ilyene lélekfogdosá idegenke neh ve nemzs z vallá Ta Jeh előí va ak vét m zsidósá e formul lebesz szándéká tudo gyö a zsid s szenved állhata l felve e figyelmezt z va terhesség felvet a becsü át prozel kedvese I el Iz f villám földre kür ha a válla Tó id azo ön Tanch l pogánykult m íté Joch bélyeg bálványimádó külf pogányo hagyománya köv Chu keresztén virágzás id Maj nyilatkoz másvallású vonat kér illet I sz kív t tiszta sze ítéle cselekede Hely mondo mestere n jámb részesü jöv üdvösségé mind l sajátí I ismereté elsajátíto erénye tökéletesíte mag Ugyan í M Izrae t parancso azok aka t zsidósá megt aka l rákényszerí Tó Istenes egyéb Keresztén Is terje

1216

CÍ I

SZÓ Id vallásfele közös Elbír so sze fo bonta ethik old e szolidaritá T sz B m erk tan teremté elbeszél ö embe egyszármaz s átfog interpretá emb embertár visz paranc sz felebarát tenmag fel paran sz egyszár bi igaz természettudo tén B törvé pró tanít va egytestvé gond v Templom imá könyö Sa ki M imáds m könyör l aká embe nép m id k I m fö nevedé meghallg mennye lakhely ideg min a kön Kir J pr m I im há nevez sz bölcs magasl foglal I.-kérd konklú m biztos monotheizm re polithe ell háb v zsidós köteles emberis imádko nyelv nacional kibontakozá ko érvényes t ere e egyetem gond poli nemzetgazd kényszerű it hátraszoríto B ké i külf n meghonosod kül politik megbízhatatla ellen érzel tekint leh külf kir válasz Hala ke adóssá kül I hit számíth kölcsönöss v kül szárm rabszol me m a megbüntett Mec para halálbünte értel meghonos I sz e bi szigor Eg l között bennszü sz tartóz között nyomj bennsz közül l közöt sz tenmag vol Egy orszá K köv sz Bi szere Szeres vol Egyipto á özvegyassz napsz B jogferd kizsákmán e bennszül át s idegensanyar m val vonatk I sz tür h Bi kö rabszolgá me szo munkaszün vi rabsz köt törv nyu T sz szükségl m m elvég Je zsidóval kénysze el fo zsidóság ell elt vallá gyakorl bálványim s akara is Egy-Is o messz bi tür szamaritánus mo isten vo isten im I gyülek me nem istenfé emlí Zsolt zsidóiro ilyen lélekfogdos idegenk ne v nemz vall T Je elő v a vé zsidós formu lebes szándék tud gy zsi szenve állhat felv figyelmez v terhessé felve becs á proze kedves e I villá földr kü h váll T i az ö Tanc pogánykul ít Joc bélye bálványimád kül pogány hagyomány kö Ch kereszté virágzá i Ma nyilatko másvallás vona ké ille s kí tiszt sz ítél cseleked Hel mond mester jám részes jö üdvösség min saját ismeret elsajátít erény tökéletesít ma Ugya Izra parancs azo ak zsidós meg ak rákényszer T Istene egyé Kereszté I terj