12176.htm

CÍMSZÓ: Ijjar

SZÓCIKK: "Ijjar, a zsinagógai év második hónapja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak hétfőre, keddre, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiákusban bika a jele. Az újholdat követő szombaton kihirdetik a hármas böjtöt (l. Sénichámisi véséni; Böjtnapok), melyet az ezt követő hétfőn kezdenek meg, csütörtökön és a reá következő héten folytatnak. Újholdja előtt a jom kippur kóton (l. o ) böjtöt nem tartják, minthogy az még niszan hónapra esne és ez az egész hónap ünnep jellegű."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2176. címszó a lexikon => 387. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12176.htm

CÍMSZÓ: Ijjar

SZÓCIKK: Ijjar, a zsinagógai év második hónapja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak hétfőre, keddre, csütörtökre és szombatra eshetik. A zodiákusban bika a jele. Az újholdat követő szombaton kihirdetik a hármas böjtöt l. Sénichámisi véséni; Böjtnapok , melyet az ezt követő hétfőn kezdenek meg, csütörtökön és a reá következő héten folytatnak. Újholdja előtt a jom kippur kóton l. o böjtöt nem tartják, minthogy az még niszan hónapra esne és ez az egész hónap ünnep jellegű.

12176.ht

CÍMSZÓ Ijja

SZÓCIKK Ijjar zsinagóga é másodi hónapja Mindi huszonkilen napbó áll Újholdj naptár berendezkedé szerin csa hétfőre keddre csütörtökr é szombatr eshetik zodiákusba bik jele A újholda követ szombato kihirdeti hárma böjtö l Sénichámis véséni Böjtnapo melye a ez követ hétfő kezdene meg csütörtökö é re következ héte folytatnak Újholdj előt jo kippu kóto l böjtö ne tartják minthog a mé nisza hónapr esn é e a egés hóna ünne jellegű

12176.h

CÍMSZ Ijj

SZÓCIK Ijja zsinagóg másod hónapj Mind huszonkile napb ál Újhold naptá berendezked szeri cs hétfőr keddr csütörtök szombat esheti zodiákusb bi jel újhold köve szombat kihirdet hárm böjt Sénichámi vésén Böjtnap mely e köve hétf kezden me csütörtök r követke hét folytatna Újhold elő j kipp kót böjt n tartjá mintho m nisz hónap es egé hón ünn jelleg

12176.

CÍMS Ij

SZÓCI Ijj zsinagó máso hónap Min huszonkil nap á Újhol napt berendezke szer c hétfő kedd csütörtö szomba eshet zodiákus b je újhol köv szomba kihirde hár böj Sénichám vésé Böjtna mel köv hét kezde m csütörtö követk hé folytatn Újhol el kip kó böj tartj minth nis hóna e eg hó ün jelle

12176

CÍM I

SZÓC Ij zsinag más hóna Mi huszonki na Újho nap berendezk sze hétf ked csütört szomb eshe zodiáku j újho kö szomb kihird há bö Sénichá vés Böjtn me kö hé kezd csütört követ h folytat Újho e ki k bö tart mint ni hón e h ü jell

1217SZÓ I zsina má hón M huszonk n Újh na berendez sz hét ke csütör szom esh zodiák újh k szom kihir h b Sénich vé Böjt m k h kez csütör köve folyta Újh k b tar min n hó jel