12177.htm

CÍMSZÓ: Illés

SZEMÉLYNÉV: Illés Jenő

SZÓCIKK: I. Jenő, filmrendező,szül. Budapesten 1888. A műegyetem elvégzése után irodalommal, majd filmrendezéssel foglalkozott. Berlinben filmgyárat alapított.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2177. címszó a lexikon => 387. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12177.htm

CÍMSZÓ: Illés

SZEMÉLYNÉV: Illés Jenő

SZÓCIKK: I. Jenő, filmrendező,szül. Budapesten 1888. A műegyetem elvégzése után irodalommal, majd filmrendezéssel foglalkozott. Berlinben filmgyárat alapított.

12177.ht

CÍMSZÓ Illé

SZEMÉLYNÉV Illé Jen

SZÓCIKK I Jenő filmrendező,szül Budapeste 1888 műegyete elvégzés utá irodalommal maj filmrendezésse foglalkozott Berlinbe filmgyára alapított

12177.h

CÍMSZ Ill

SZEMÉLYNÉ Ill Je

SZÓCIK Jen filmrendező,szü Budapest 188 műegyet elvégzé ut irodalomma ma filmrendezéss foglalkozot Berlinb filmgyár alapítot

12177.

CÍMS Il

SZEMÉLYN Il J

SZÓCI Je filmrendező,sz Budapes 18 műegye elvégz u irodalomm m filmrendezés foglalkozo Berlin filmgyá alapíto

12177

CÍM I

SZEMÉLY I

SZÓC J filmrendező,s Budape 1 műegy elvég irodalom filmrendezé foglalkoz Berli filmgy alapít

1217SZEMÉL

SZÓ filmrendező, Budap műeg elvé irodalo filmrendez foglalko Berl filmg alapí