12180.htm

CÍMSZÓ: Im jirce Ha-Sém

SZÓCIKK: Im jirce ha-Sém, (h.). Ha Isten akarja. Közkeletű frázis, amelyet vallásos zsidók használnak mikor készülnek valamire, vagy várnak valamit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2180. címszó a lexikon => 387. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12180.htm

CÍMSZÓ: Im jirce Ha-Sém

SZÓCIKK: Im jirce ha-Sém, h. . Ha Isten akarja. Közkeletű frázis, amelyet vallásos zsidók használnak mikor készülnek valamire, vagy várnak valamit.

12180.ht

CÍMSZÓ I jirc Ha-Sé

SZÓCIKK I jirc ha-Sém h H Iste akarja Közkelet frázis amelye valláso zsidó használna miko készülne valamire vag várna valamit

12180.h

CÍMSZ jir Ha-S

SZÓCIK jir ha-Sé Ist akarj Közkele frázi amely vallás zsid használn mik készüln valamir va várn valami

12180.

CÍMS ji Ha-

SZÓCI ji ha-S Is akar Közkel fráz amel vallá zsi használ mi készül valami v vár valam

12180

CÍM j Ha

SZÓC j ha- I aka Közke frá ame vall zs haszná m készü valam vá vala

1218

CÍ H

SZÓ ha ak Közk fr am val z haszn kész vala v val