12183.htm

CÍMSZÓ: Incze

SZEMÉLYNÉV: Incze Sándor

SZÓCIKK: I. Sándor, hírlapíró, szül. Kolozsvárott 1890. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után hírlapíró lett. Kolozsvárott színházi újságot szerkesztett, majd Budapestre költözött és megalapította a Színházi Élet c. hetilapot, amely az intenzív színészkultusz megteremtésével új típust jelent a magyar hírlapirodalomban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2183. címszó a lexikon => 387. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12183.htm

CÍMSZÓ: Incze

SZEMÉLYNÉV: Incze Sándor

SZÓCIKK: I. Sándor, hírlapíró, szül. Kolozsvárott 1890. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után hírlapíró lett. Kolozsvárott színházi újságot szerkesztett, majd Budapestre költözött és megalapította a Színházi Élet c. hetilapot, amely az intenzív színészkultusz megteremtésével új típust jelent a magyar hírlapirodalomban.

12183.ht

CÍMSZÓ Incz

SZEMÉLYNÉV Incz Sándo

SZÓCIKK I Sándor hírlapíró szül Kolozsvárot 1890 Középiskola tanulmányaina elvégzés utá hírlapír lett Kolozsvárot színház újságo szerkesztett maj Budapestr költözöt é megalapított Színház Éle c hetilapot amel a intenzí színészkultus megteremtéséve ú típus jelen magya hírlapirodalomban

12183.h

CÍMSZ Inc

SZEMÉLYNÉ Inc Sánd

SZÓCIK Sándo hírlapír szü Kolozsváro 189 Középiskol tanulmányain elvégzé ut hírlapí let Kolozsváro színhá újság szerkesztet ma Budapest költözö megalapítot Színhá Él hetilapo ame intenz színészkultu megteremtésév típu jele magy hírlapirodalomba

12183.

CÍMS In

SZEMÉLYN In Sán

SZÓCI Sánd hírlapí sz Kolozsvár 18 Középisko tanulmányai elvégz u hírlap le Kolozsvár szính újsá szerkeszte m Budapes költöz megalapíto Szính É hetilap am inten színészkult megteremtésé típ jel mag hírlapirodalomb

12183

CÍM I

SZEMÉLY I Sá

SZÓC Sán hírlap s Kolozsvá 1 Középisk tanulmánya elvég hírla l Kolozsvá szín újs szerkeszt Budape költö megalapít Szín hetila a inte színészkul megteremtés tí je ma hírlapirodalom

1218SZEMÉL S

SZÓ Sá hírla Kolozsv Középis tanulmány elvé hírl Kolozsv szí új szerkesz Budap költ megalapí Szí hetil int színészku megteremté t j m hírlapirodalo