12184.htm

CÍMSZÓ: Ingomár

SZEMÉLYNÉV: Ingomár Ferenc

SZÓCIKK: Ingomár Ferenc, családi nevén Frankel (Frankl) Ignác festő, szül. Pestújlakon 1838., megh. Budapesten 1924. A Marastoni-féle akadémián Pesten kezdte tanulmányait, Bécsben és Antwerpenben folytatta. Később 30 évig Parisban élt, hol a Salonban arcképeket állított ki. 1895-ben Bécsbe, majd 1908. Budapestre költözött, hol haláláig élt. Az 1850-60-as években Pesten arcképfestéssel foglalkozott és 1861. tanulmány-fejeivel és arckepeivel gyakran szerepelt a pesti Műegylet kiállításain. 1908 -15 között állította ki a Műcsarnokban a 60-as évek ideális fölfogásában festett arcképeit és zsánerszerű fejeit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2184. címszó a lexikon => 387. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12184.htm

CÍMSZÓ: Ingomár

SZEMÉLYNÉV: Ingomár Ferenc

SZÓCIKK: Ingomár Ferenc, családi nevén Frankel Frankl Ignác festő, szül. Pestújlakon 1838., megh. Budapesten 1924. A Marastoni-féle akadémián Pesten kezdte tanulmányait, Bécsben és Antwerpenben folytatta. Később 30 évig Parisban élt, hol a Salonban arcképeket állított ki. 1895-ben Bécsbe, majd 1908. Budapestre költözött, hol haláláig élt. Az 1850-60-as években Pesten arcképfestéssel foglalkozott és 1861. tanulmány-fejeivel és arckepeivel gyakran szerepelt a pesti Műegylet kiállításain. 1908 -15 között állította ki a Műcsarnokban a 60-as évek ideális fölfogásában festett arcképeit és zsánerszerű fejeit.

12184.ht

CÍMSZÓ Ingomá

SZEMÉLYNÉV Ingomá Feren

SZÓCIKK Ingomá Ferenc család nevé Franke Frank Igná festő szül Pestújlako 1838. megh Budapeste 1924 Marastoni-fél akadémiá Peste kezdt tanulmányait Bécsbe é Antwerpenbe folytatta Későb 3 évi Parisba élt ho Salonba arcképeke állítot ki 1895-be Bécsbe maj 1908 Budapestr költözött ho halálái élt A 1850-60-a évekbe Peste arcképfestésse foglalkozot é 1861 tanulmány-fejeive é arckepeive gyakra szerepel pest Műegyle kiállításain 190 -1 közöt állított k Műcsarnokba 60-a éve ideáli fölfogásába festet arcképei é zsánerszer fejeit

12184.h

CÍMSZ Ingom

SZEMÉLYNÉ Ingom Fere

SZÓCIK Ingom Feren csalá nev Frank Fran Ign fest szü Pestújlak 1838 meg Budapest 192 Marastoni-fé akadémi Pest kezd tanulmányai Bécsb Antwerpenb folytatt Késő év Parisb él h Salonb arcképek állíto k 1895-b Bécsb ma 190 Budapest költözöt h halálá él 1850-60- évekb Pest arcképfestéss foglalkozo 186 tanulmány-fejeiv arckepeiv gyakr szerepe pes Műegyl kiállításai 19 - közö állítot Műcsarnokb 60- év ideál fölfogásáb feste arcképe zsánersze fejei

12184.

CÍMS Ingo

SZEMÉLYN Ingo Fer

SZÓCI Ingo Fere csal ne Fran Fra Ig fes sz Pestújla 183 me Budapes 19 Marastoni-f akadém Pes kez tanulmánya Bécs Antwerpen folytat Kés é Paris é Salon arcképe állít 1895- Bécs m 19 Budapes költözö halál é 1850-60 évek Pes arcképfestés foglalkoz 18 tanulmány-fejei arckepei gyak szerep pe Műegy kiállítása 1 köz állíto Műcsarnok 60 é ideá fölfogásá fest arckép zsánersz feje

12184

CÍM Ing

SZEMÉLY Ing Fe

SZÓC Ing Fer csa n Fra Fr I fe s Pestújl 18 m Budape 1 Marastoni- akadé Pe ke tanulmány Béc Antwerpe folyta Ké Pari Salo arckép állí 1895 Béc 1 Budape költöz halá 1850-6 éve Pe arcképfesté foglalko 1 tanulmány-feje arckepe gya szere p Műeg kiállítás kö állít Műcsarno 6 ide fölfogás fes arcké zsáners fej

1218

CÍ In

SZEMÉL In F

SZÓ In Fe cs Fr F f Pestúj 1 Budap Marastoni akad P k tanulmán Bé Antwerp folyt K Par Sal arcké áll 189 Bé Budap költö hal 1850- év P arcképfest foglalk tanulmány-fej arckep gy szer Műe kiállítá k állí Műcsarn id fölfogá fe arck zsáner fe