12191.htm

CÍMSZÓ: Ipar

SZÓCIKK: "Tésztagyárak: Reisner Henrik (Fiume), Neumann J. és Társa és Deutsch Károly (Győr), Czinner és Társa (Szeged). Cognacfőzök: Weisz és Laczkó, Blau M. és Fiai (Nagykanizsa), Első Alföldi Cognacgyár (Brachfeld, Kecskemét). Serfőzök: Stein Testvérek és Deutsch Ármin és Fia (Pozsony), Hirschfeld J. (Pécs), Grün és Fia (Besztercebánya). Szeszgyárak: Berger Dániel (Nagyvárad), Blau Testvérek (Temesvár), Stern Ignác (Egyedi Lajos atyja, Újpest), Fantó és Geyduschek (Holics), Fleiszig Testvérek (Fogaras), Frisch Gyula (Versec), Grünwald és Társa (Budapest), Hirsch Ödön (Kolozsvár), Holicser Lipót (Szinérváralja), Krausz Izidor (Budapest), Kremsier Mór (Pálfalu), Linzer Károly (Budapest), Mandl Ede (Ny0rbátor), Mittelmann és Fia (Arad), Moskovics Mór (Nagyvárad), Neumann Testvérek (Arad), Schwarcz Mór (Mátészalka), Spitzer Benő (Baja), Taglicht és Fleiszig (Fogaras), Weisz Mózes és Bernát (Munkács), Wodianer Albert (Komjáth), Wohl Hermán (Mucsiny). Ecetgyárak: Raabstein A. (Újvidék), Reisz Mór (Arad), Schwarcz Ferenc (Miskolc). Agyagipar: Weisz Lipót (Mechala), Lichtner Dávid es Fia (Szeged), Schwarcz Jakab (Keszteg), Heller F. (Budapest) Grünwald M. (Pozsony), Krén Ignác (Székesfehérvár), Telek Ármin (Szliács- Haraszt), Borovitz Manó (Kaposvár), Weinstein Jakab (Rozsnyó). Üvegipar: Scwarcz A. és Fiai (Pálfalva), Reich Márk (Sólyomkő), Birnbaum Bernát és Ganzfried József (Sáros Livó), Rubin Sámuel és Lorber Juda (Szervartó), Kurzweil Bernát (Incevölgy), Zeiger Ábrahám és Nuszbaum Mendel (Felső-Hrabasica), Goldstein Testvérek (Regéc). Vasipar: Buchwald Sándor, Hegedűs Adolf, Hertzka, Berger és Márkus, Stern és Merkl. Faipar: Goldberger Zsigmond, Hirschler Ármin, Wellisch Náthán, Löwy D. és Fiai (Újpest, Neuschloss Ödön és Marcell, Engel Adolf (Pécsi). Bőripar: Wolfner Gyula és Társa (Újpest), Mauthner Testvérek (Újpest). Weisz Ármin és Fia (Újpest), Strasser és Schönfeld (Újpest), Machlup Testvérek, Grünwald J. és Fia (Szombathely), Krausz József Fia (Marcali), Fried Bernát Fia (Simontornya), Horn Adolf (Esztergom), Groszmann Mór (Pécsujfalu), Leopold Sándor Fiai (Tatatóváros), Abeles Adolf és Fia, Margulies M. gépszíjgyár. Papíripar: Spiegel Vilmos (Kisszeben), Weil József, Préger Samu, Szilárd Mór, Deutsch és Wachsmann, Glück Zsigmond, Rosenfeld J. (Nacpál), Salzer Jakab, Posner Károly Lajos, Czettel és Deutsch. Kékfestőipar: Goldberger Sámuel és Fiai, Spitzer T. Apatin), Cobner és Társa. Gombkötőipar: Wollák és Berkovics, Schön Jakab, Fischer Gusztáv. Kesztyűipar : Polacsek A. Hugó, Hendl Mór, Ormai Mór. Arany-, ezüst- és díszműárugyárak: Bachruch A., Grünstein Henrik, Breitner Testvérek, Rothberger Jakab, Sienger és Fleischmann, Mandl Henrik, Wisinger Mór, Löfkovics Arthur (Debrecen). Könyvnyomdaipar: Kunossy Vilmos és Márkus Samu. Malomipar: Gizella, Hengermalom, Pannónia, Viktória, Concordia, Erzsébet, Lujza és a Hitelbank malmai. Ezeknek alapítói és igazgatóvezetői nagyrészt zsidók voltak és nagy érdemük van abban, hogy a magyar liszt versenyképessé lett a világpiacon. Bányaipar: Salgótarjáni, Észak-magyarországi, Magyar Általános Kőszénbánya, Borsodi és Esztergomi szénbányaművek. Ezeket is zsidók alapították és fejlesztették ki közgazdasági életünk számottevő szerveivé. Ugyanígy zsidók által alapított és vezetett részvénytársaságok teremtették meg a rimamurányi és a Resica-aninai vasműveket és hosszú láncolata sorakozik ezeken kívül azoknak a faipari telepeknek, szövőgyáraknak, villamos telepeknek ruggyantagyáraknak, könyvnyomdáknak, mezei és iparvasútgyáraknak, amelyeknél zsidók működnek közre a magyar nagyipar fejlesztésének érdekében. És ugyancsak zsidók voltak a szellemi vezérei a Gyáriparosok Országos Szövetségének: Chorin Ferenc és Neményi Ambrus, mint ahogy ma is egyik főirányítója Fenyő Miksa. A békeidők rendszeres és csöndes I.-i fejlődésének korszakát elementáris erővel szakította meg 1914. a világháború kitörése. Ez a megszakítás csak a fejlődés rendszerében mutatkozott, mert most valósággal forradalmát élte át az I., a produktivitás tempója megsokszorozódott, a technikai átszerelések a békeüzemekről a hadicikkek gyártására elképzelhetetlenül rövid idő alatt megváltoztatta a nagyipar egész berendezkedését. A megrendelő és a fogyasztó javarészben az állam, illetve a hadsereg volt és az ipartelepek valósággal üzemévé lettek a hadseregnek. A Weisz Manfréd-gyár és a Wolfner gyár a háborús I.-i termelésnek olyan példáját szolgáltatta, ami nemcsak a magyar I. történetében, de a hadtörténetemben is a legnagyobb ismerést érdemli meg. A háború befejezése és a nagy gazdasági összeomlás a békeüzemre redukált ipartelepeket is nagy megpróbáltatások elé állította. Az iparvállalatoknál a személyi és üzemi leépítések egymást érték, esztendők elmúlta után azonban a vérkeringés lassan-lassan visszatért az I.-i életbe is és ma a gazdasági konszolidációval a magyar I. ismét a fejlődés útjára került. Szép példáját mutatják ennek az esztendőnkénti mintavásárok. Az Országos Statisztikai Hivatal az 1910-ik évről kiadott hivatalos kimutatása szerint az I.-ban a következőképen oszlottak meg a zsidók: Összlétszám, Zsidó, Önállók, segédek, Önállók, segédek - Asztalos : 54,507 87,421 1.329 1,9-42; Borbély: 9,669, 12.743, 350, 334; Cipész: 60,933, 61,070, 5,422, 3.891; Korcsmáros: 29,562, 28,145, 12,343, 5,669; Kovács: 36,741, 103,357, 785, 3,296; Kőműves: 16,766, 64,178, 103, 99; Könyvnyomdász: 919, 11 959, 534, 2,701; Mészáros: 12,919, 17,839, 3,110, 8.115; Molnár: 11,373, 26.612, 466, 423; Pék: 4,718, 13,396, 1,152, 1,663; Szabó: 25,596, 38,848, 5,386, 6,148; Szűcs: 4,450, 3.496, 269, 314; Takács: 4,022, 8,063, 52, 101; Egyéb iparágak: 79,649, 261,488, 10,691, 15,414; Bányászat: 360, 63,278, 11, 85. Az 1920-iki hivatalos statisztika szerint a háború utáni Magyarországon bányászattal és kohászattal 477, I.-ral pedig 71,197 zsidóvallású egyén foglalkozik. Ebből önálló az I.-ban 28,090. tisztviselő 10,097, egyéb segédszemélyzet 33,010. Az I.-telepek tulajdonosai közül 1109 zsidóvallású. L. Magyarország."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2191. címszó a lexikon => 392. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12191.htm

CÍMSZÓ: Ipar

SZÓCIKK: Tésztagyárak: Reisner Henrik Fiume , Neumann J. és Társa és Deutsch Károly Győr , Czinner és Társa Szeged . Cognacfőzök: Weisz és Laczkó, Blau M. és Fiai Nagykanizsa , Első Alföldi Cognacgyár Brachfeld, Kecskemét . Serfőzök: Stein Testvérek és Deutsch Ármin és Fia Pozsony , Hirschfeld J. Pécs , Grün és Fia Besztercebánya . Szeszgyárak: Berger Dániel Nagyvárad , Blau Testvérek Temesvár , Stern Ignác Egyedi Lajos atyja, Újpest , Fantó és Geyduschek Holics , Fleiszig Testvérek Fogaras , Frisch Gyula Versec , Grünwald és Társa Budapest , Hirsch Ödön Kolozsvár , Holicser Lipót Szinérváralja , Krausz Izidor Budapest , Kremsier Mór Pálfalu , Linzer Károly Budapest , Mandl Ede Ny0rbátor , Mittelmann és Fia Arad , Moskovics Mór Nagyvárad , Neumann Testvérek Arad , Schwarcz Mór Mátészalka , Spitzer Benő Baja , Taglicht és Fleiszig Fogaras , Weisz Mózes és Bernát Munkács , Wodianer Albert Komjáth , Wohl Hermán Mucsiny . Ecetgyárak: Raabstein A. Újvidék , Reisz Mór Arad , Schwarcz Ferenc Miskolc . Agyagipar: Weisz Lipót Mechala , Lichtner Dávid es Fia Szeged , Schwarcz Jakab Keszteg , Heller F. Budapest Grünwald M. Pozsony , Krén Ignác Székesfehérvár , Telek Ármin Szliács- Haraszt , Borovitz Manó Kaposvár , Weinstein Jakab Rozsnyó . Üvegipar: Scwarcz A. és Fiai Pálfalva , Reich Márk Sólyomkő , Birnbaum Bernát és Ganzfried József Sáros Livó , Rubin Sámuel és Lorber Juda Szervartó , Kurzweil Bernát Incevölgy , Zeiger Ábrahám és Nuszbaum Mendel Felső-Hrabasica , Goldstein Testvérek Regéc . Vasipar: Buchwald Sándor, Hegedűs Adolf, Hertzka, Berger és Márkus, Stern és Merkl. Faipar: Goldberger Zsigmond, Hirschler Ármin, Wellisch Náthán, Löwy D. és Fiai Újpest, Neuschloss Ödön és Marcell, Engel Adolf Pécsi . Bőripar: Wolfner Gyula és Társa Újpest , Mauthner Testvérek Újpest . Weisz Ármin és Fia Újpest , Strasser és Schönfeld Újpest , Machlup Testvérek, Grünwald J. és Fia Szombathely , Krausz József Fia Marcali , Fried Bernát Fia Simontornya , Horn Adolf Esztergom , Groszmann Mór Pécsujfalu , Leopold Sándor Fiai Tatatóváros , Abeles Adolf és Fia, Margulies M. gépszíjgyár. Papíripar: Spiegel Vilmos Kisszeben , Weil József, Préger Samu, Szilárd Mór, Deutsch és Wachsmann, Glück Zsigmond, Rosenfeld J. Nacpál , Salzer Jakab, Posner Károly Lajos, Czettel és Deutsch. Kékfestőipar: Goldberger Sámuel és Fiai, Spitzer T. Apatin , Cobner és Társa. Gombkötőipar: Wollák és Berkovics, Schön Jakab, Fischer Gusztáv. Kesztyűipar : Polacsek A. Hugó, Hendl Mór, Ormai Mór. Arany-, ezüst- és díszműárugyárak: Bachruch A., Grünstein Henrik, Breitner Testvérek, Rothberger Jakab, Sienger és Fleischmann, Mandl Henrik, Wisinger Mór, Löfkovics Arthur Debrecen . Könyvnyomdaipar: Kunossy Vilmos és Márkus Samu. Malomipar: Gizella, Hengermalom, Pannónia, Viktória, Concordia, Erzsébet, Lujza és a Hitelbank malmai. Ezeknek alapítói és igazgatóvezetői nagyrészt zsidók voltak és nagy érdemük van abban, hogy a magyar liszt versenyképessé lett a világpiacon. Bányaipar: Salgótarjáni, Észak-magyarországi, Magyar Általános Kőszénbánya, Borsodi és Esztergomi szénbányaművek. Ezeket is zsidók alapították és fejlesztették ki közgazdasági életünk számottevő szerveivé. Ugyanígy zsidók által alapított és vezetett részvénytársaságok teremtették meg a rimamurányi és a Resica-aninai vasműveket és hosszú láncolata sorakozik ezeken kívül azoknak a faipari telepeknek, szövőgyáraknak, villamos telepeknek ruggyantagyáraknak, könyvnyomdáknak, mezei és iparvasútgyáraknak, amelyeknél zsidók működnek közre a magyar nagyipar fejlesztésének érdekében. És ugyancsak zsidók voltak a szellemi vezérei a Gyáriparosok Országos Szövetségének: Chorin Ferenc és Neményi Ambrus, mint ahogy ma is egyik főirányítója Fenyő Miksa. A békeidők rendszeres és csöndes I.-i fejlődésének korszakát elementáris erővel szakította meg 1914. a világháború kitörése. Ez a megszakítás csak a fejlődés rendszerében mutatkozott, mert most valósággal forradalmát élte át az I., a produktivitás tempója megsokszorozódott, a technikai átszerelések a békeüzemekről a hadicikkek gyártására elképzelhetetlenül rövid idő alatt megváltoztatta a nagyipar egész berendezkedését. A megrendelő és a fogyasztó javarészben az állam, illetve a hadsereg volt és az ipartelepek valósággal üzemévé lettek a hadseregnek. A Weisz Manfréd-gyár és a Wolfner gyár a háborús I.-i termelésnek olyan példáját szolgáltatta, ami nemcsak a magyar I. történetében, de a hadtörténetemben is a legnagyobb ismerést érdemli meg. A háború befejezése és a nagy gazdasági összeomlás a békeüzemre redukált ipartelepeket is nagy megpróbáltatások elé állította. Az iparvállalatoknál a személyi és üzemi leépítések egymást érték, esztendők elmúlta után azonban a vérkeringés lassan-lassan visszatért az I.-i életbe is és ma a gazdasági konszolidációval a magyar I. ismét a fejlődés útjára került. Szép példáját mutatják ennek az esztendőnkénti mintavásárok. Az Országos Statisztikai Hivatal az 1910-ik évről kiadott hivatalos kimutatása szerint az I.-ban a következőképen oszlottak meg a zsidók: Összlétszám, Zsidó, Önállók, segédek, Önállók, segédek - Asztalos : 54,507 87,421 1.329 1,9-42; Borbély: 9,669, 12.743, 350, 334; Cipész: 60,933, 61,070, 5,422, 3.891; Korcsmáros: 29,562, 28,145, 12,343, 5,669; Kovács: 36,741, 103,357, 785, 3,296; Kőműves: 16,766, 64,178, 103, 99; Könyvnyomdász: 919, 11 959, 534, 2,701; Mészáros: 12,919, 17,839, 3,110, 8.115; Molnár: 11,373, 26.612, 466, 423; Pék: 4,718, 13,396, 1,152, 1,663; Szabó: 25,596, 38,848, 5,386, 6,148; Szűcs: 4,450, 3.496, 269, 314; Takács: 4,022, 8,063, 52, 101; Egyéb iparágak: 79,649, 261,488, 10,691, 15,414; Bányászat: 360, 63,278, 11, 85. Az 1920-iki hivatalos statisztika szerint a háború utáni Magyarországon bányászattal és kohászattal 477, I.-ral pedig 71,197 zsidóvallású egyén foglalkozik. Ebből önálló az I.-ban 28,090. tisztviselő 10,097, egyéb segédszemélyzet 33,010. Az I.-telepek tulajdonosai közül 1109 zsidóvallású. L. Magyarország.

12191.ht

CÍMSZÓ Ipa

SZÓCIKK Tésztagyárak Reisne Henri Fium Neuman J é Társ é Deutsc Károl Győ Czinne é Társ Szege Cognacfőzök Weis é Laczkó Bla M é Fia Nagykanizs Els Alföld Cognacgyá Brachfeld Kecskemé Serfőzök Stei Testvére é Deutsc Ármi é Fi Pozson Hirschfel J Péc Grü é Fi Besztercebány Szeszgyárak Berge Dánie Nagyvára Bla Testvére Temesvá Ster Igná Egyed Lajo atyja Újpes Fant é Geydusche Holic Fleiszi Testvére Fogara Frisc Gyul Verse Grünwal é Társ Budapes Hirsc Ödö Kolozsvá Holicse Lipó Szinérváralj Kraus Izido Budapes Kremsie Mó Pálfal Linze Károl Budapes Mand Ed Ny0rbáto Mittelman é Fi Ara Moskovic Mó Nagyvára Neuman Testvére Ara Schwarc Mó Mátészalk Spitze Ben Baj Taglich é Fleiszi Fogara Weis Móze é Berná Munkác Wodiane Alber Komját Woh Hermá Mucsin Ecetgyárak Raabstei A Újvidé Reis Mó Ara Schwarc Feren Miskol Agyagipar Weis Lipó Mechal Lichtne Dávi e Fi Szege Schwarc Jaka Keszte Helle F Budapes Grünwal M Pozson Kré Igná Székesfehérvá Tele Ármi Szliács Harasz Borovit Man Kaposvá Weinstei Jaka Rozsny Üvegipar Scwarc A é Fia Pálfalv Reic Már Sólyomk Birnbau Berná é Ganzfrie Józse Sáro Liv Rubi Sámue é Lorbe Jud Szervart Kurzwei Berná Incevölg Zeige Ábrahá é Nuszbau Mende Felső-Hrabasic Goldstei Testvére Regé Vasipar Buchwal Sándor Hegedű Adolf Hertzka Berge é Márkus Ster é Merkl Faipar Goldberge Zsigmond Hirschle Ármin Wellisc Náthán Löw D é Fia Újpest Neuschlos Ödö é Marcell Enge Adol Pécs Bőripar Wolfne Gyul é Társ Újpes Mauthne Testvére Újpes Weis Ármi é Fi Újpes Strasse é Schönfel Újpes Machlu Testvérek Grünwal J é Fi Szombathel Kraus Józse Fi Marcal Frie Berná Fi Simontorny Hor Adol Esztergo Groszman Mó Pécsujfal Leopol Sándo Fia Tatatóváro Abele Adol é Fia Margulie M gépszíjgyár Papíripar Spiege Vilmo Kisszebe Wei József Prége Samu Szilár Mór Deutsc é Wachsmann Glüc Zsigmond Rosenfel J Nacpá Salze Jakab Posne Károl Lajos Czette é Deutsch Kékfestőipar Goldberge Sámue é Fiai Spitze T Apati Cobne é Társa Gombkötőipar Wollá é Berkovics Schö Jakab Fische Gusztáv Kesztyűipa Polacse A Hugó Hend Mór Orma Mór Arany- ezüst é díszműárugyárak Bachruc A. Grünstei Henrik Breitne Testvérek Rothberge Jakab Sienge é Fleischmann Mand Henrik Wisinge Mór Löfkovic Arthu Debrece Könyvnyomdaipar Kunoss Vilmo é Márku Samu Malomipar Gizella Hengermalom Pannónia Viktória Concordia Erzsébet Lujz é Hitelban malmai Ezekne alapító é igazgatóvezető nagyrész zsidó volta é nag érdemü va abban hog magya lisz versenyképess let világpiacon Bányaipar Salgótarjáni Észak-magyarországi Magya Általáno Kőszénbánya Borsod é Esztergom szénbányaművek Ezeke i zsidó alapítottá é fejlesztetté k közgazdaság életün számottev szerveivé Ugyaníg zsidó álta alapítot é vezetet részvénytársaságo teremtetté me rimamurány é Resica-anina vasműveke é hossz láncolat sorakozi ezeke kívü azokna faipar telepeknek szövőgyáraknak villamo telepekne ruggyantagyáraknak könyvnyomdáknak meze é iparvasútgyáraknak amelyekné zsidó működne közr magya nagyipa fejlesztéséne érdekében É ugyancsa zsidó volta szellem vezére Gyáriparoso Országo Szövetségének Chori Feren é Nemény Ambrus min ahog m i egyi főirányítój Feny Miksa békeidő rendszere é csönde I.- fejlődéséne korszaká elementári erőve szakított me 1914 világhábor kitörése E megszakítá csa fejlődé rendszerébe mutatkozott mer mos valóságga forradalmá élt á a I. produktivitá tempój megsokszorozódott technika átszerelése békeüzemekrő hadicikke gyártásár elképzelhetetlenü rövi id alat megváltoztatt nagyipa egés berendezkedését megrendel é fogyaszt javarészbe a állam illetv hadsere vol é a ipartelepe valóságga üzemév lette hadseregnek Weis Manfréd-gyá é Wolfne gyá háború I.- termelésne olya példájá szolgáltatta am nemcsa magya I történetében d hadtörténetembe i legnagyob ismerés érdeml meg hábor befejezés é nag gazdaság összeomlá békeüzemr redukál ipartelepeke i nag megpróbáltatáso el állította A iparvállalatokná személy é üzem leépítése egymás érték esztendő elmúlt utá azonba vérkeringé lassan-lassa visszatér a I.- életb i é m gazdaság konszolidációva magya I ismé fejlődé útjár került Szé példájá mutatjá enne a esztendőnként mintavásárok A Országo Statisztika Hivata a 1910-i évrő kiadot hivatalo kimutatás szerin a I.-ba következőképe oszlotta me zsidók Összlétszám Zsidó Önállók segédek Önállók segéde Asztalo 54,50 87,42 1.32 1,9-42 Borbély 9,669 12.743 350 334 Cipész 60,933 61,070 5,422 3.891 Korcsmáros 29,562 28,145 12,343 5,669 Kovács 36,741 103,357 785 3,296 Kőműves 16,766 64,178 103 99 Könyvnyomdász 919 1 959 534 2,701 Mészáros 12,919 17,839 3,110 8.115 Molnár 11,373 26.612 466 423 Pék 4,718 13,396 1,152 1,663 Szabó 25,596 38,848 5,386 6,148 Szűcs 4,450 3.496 269 314 Takács 4,022 8,063 52 101 Egyé iparágak 79,649 261,488 10,691 15,414 Bányászat 360 63,278 11 85 A 1920-ik hivatalo statisztik szerin hábor után Magyarországo bányászatta é kohászatta 477 I.-ra pedi 71,19 zsidóvallás egyé foglalkozik Ebbő önáll a I.-ba 28,090 tisztvisel 10,097 egyé segédszemélyze 33,010 A I.-telepe tulajdonosa közü 110 zsidóvallású L Magyarország

12191.h

CÍMSZ Ip

SZÓCIK Tésztagyára Reisn Henr Fiu Neuma Tár Deuts Káro Gy Czinn Tár Szeg Cognacfőzö Wei Laczk Bl Fi Nagykaniz El Alföl Cognacgy Brachfel Kecskem Serfőzö Ste Testvér Deuts Árm F Pozso Hirschfe Pé Gr F Besztercebán Szeszgyára Berg Dáni Nagyvár Bl Testvér Temesv Ste Ign Egye Laj atyj Újpe Fan Geydusch Holi Fleisz Testvér Fogar Fris Gyu Vers Grünwa Tár Budape Hirs Öd Kolozsv Holics Lip Szinérváral Krau Izid Budape Kremsi M Pálfa Linz Káro Budape Man E Ny0rbát Mittelma F Ar Moskovi M Nagyvár Neuma Testvér Ar Schwar M Mátészal Spitz Be Ba Taglic Fleisz Fogar Wei Móz Bern Munká Wodian Albe Komjá Wo Herm Mucsi Ecetgyára Raabste Újvid Rei M Ar Schwar Fere Misko Agyagipa Wei Lip Mecha Lichtn Dáv F Szeg Schwar Jak Keszt Hell Budape Grünwa Pozso Kr Ign Székesfehérv Tel Árm Szliác Haras Borovi Ma Kaposv Weinste Jak Rozsn Üvegipa Scwar Fi Pálfal Rei Má Sólyom Birnba Bern Ganzfri Józs Sár Li Rub Sámu Lorb Ju Szervar Kurzwe Bern Incevöl Zeig Ábrah Nuszba Mend Felső-Hrabasi Goldste Testvér Reg Vasipa Buchwa Sándo Heged Adol Hertzk Berg Márku Ste Merk Faipa Goldberg Zsigmon Hirschl Ármi Wellis Náthá Lö Fi Újpes Neuschlo Öd Marcel Eng Ado Péc Bőripa Wolfn Gyu Tár Újpe Mauthn Testvér Újpe Wei Árm F Újpe Strass Schönfe Újpe Machl Testvére Grünwa F Szombathe Krau Józs F Marca Fri Bern F Simontorn Ho Ado Eszterg Groszma M Pécsujfa Leopo Sánd Fi Tatatóvár Abel Ado Fi Marguli gépszíjgyá Papíripa Spieg Vilm Kisszeb We Józse Prég Sam Szilá Mó Deuts Wachsman Glü Zsigmon Rosenfe Nacp Salz Jaka Posn Káro Lajo Czett Deutsc Kékfestőipa Goldberg Sámu Fia Spitz Apat Cobn Társ Gombkötőipa Woll Berkovic Sch Jaka Fisch Gusztá Kesztyűip Polacs Hug Hen Mó Orm Mó Arany ezüs díszműárugyára Bachru A Grünste Henri Breitn Testvére Rothberg Jaka Sieng Fleischman Man Henri Wising Mó Löfkovi Arth Debrec Könyvnyomdaipa Kunos Vilm Márk Sam Malomipa Gizell Hengermalo Pannóni Viktóri Concordi Erzsébe Luj Hitelba malma Ezekn alapít igazgatóvezet nagyrés zsid volt na érdem v abba ho magy lis versenyképes le világpiaco Bányaipa Salgótarján Észak-magyarország Magy Általán Kőszénbány Borso Esztergo szénbányaműve Ezek zsid alapított fejlesztett közgazdasá életü számotte szerveiv Ugyaní zsid ált alapíto vezete részvénytársaság teremtett m rimamurán Resica-anin vasművek hoss láncola sorakoz ezek kív azokn faipa telepekne szövőgyárakna villam telepekn ruggyantagyárakna könyvnyomdákna mez iparvasútgyárakna amelyekn zsid működn köz magy nagyip fejlesztésén érdekébe ugyancs zsid volt szelle vezér Gyáriparos Ország Szövetségéne Chor Fere Nemén Ambru mi aho egy főirányító Fen Miks békeid rendszer csönd I. fejlődésén korszak elementár erőv szakítot m 191 világhábo kitörés megszakít cs fejlőd rendszeréb mutatkozot me mo valóságg forradalm él I produktivit tempó megsokszorozódot technik átszerelés békeüzemekr hadicikk gyártásá elképzelhetetlen röv i ala megváltoztat nagyip egé berendezkedésé megrende fogyasz javarészb álla illet hadser vo ipartelep valóságg üzemé lett hadseregne Wei Manfréd-gy Wolfn gy hábor I. termelésn oly példáj szolgáltatt a nemcs magy történetébe hadtörténetemb legnagyo ismeré érdem me hábo befejezé na gazdasá összeoml békeüzem reduká ipartelepek na megpróbáltatás e állított iparvállalatokn személ üze leépítés egymá érté esztend elmúl ut azonb vérkering lassan-lass visszaté I. élet gazdasá konszolidációv magy ism fejlőd útjá kerül Sz példáj mutatj enn esztendőnkén mintavásáro Ország Statisztik Hivat 1910- évr kiado hivatal kimutatá szeri I.-b következőkép oszlott m zsidó Összlétszá Zsid Önálló segéde Önálló segéd Asztal 54,5 87,4 1.3 1,9-4 Borbél 9,66 12.74 35 33 Cipés 60,93 61,07 5,42 3.89 Korcsmáro 29,56 28,14 12,34 5,66 Kovác 36,74 103,35 78 3,29 Kőműve 16,76 64,17 10 9 Könyvnyomdás 91 95 53 2,70 Mészáro 12,91 17,83 3,11 8.11 Molná 11,37 26.61 46 42 Pé 4,71 13,39 1,15 1,66 Szab 25,59 38,84 5,38 6,14 Szűc 4,45 3.49 26 31 Takác 4,02 8,06 5 10 Egy iparága 79,64 261,48 10,69 15,41 Bányásza 36 63,27 1 8 1920-i hivatal statiszti szeri hábo utá Magyarország bányászatt kohászatt 47 I.-r ped 71,1 zsidóvallá egy foglalkozi Ebb önál I.-b 28,09 tisztvise 10,09 egy segédszemélyz 33,01 I.-telep tulajdonos köz 11 zsidóvallás Magyarorszá

12191.

CÍMS I

SZÓCI Tésztagyár Reis Hen Fi Neum Tá Deut Kár G Czin Tá Sze Cognacfőz We Lacz B F Nagykani E Alfö Cognacg Brachfe Kecske Serfőz St Testvé Deut Ár Pozs Hirschf P G Besztercebá Szeszgyár Ber Dán Nagyvá B Testvé Temes St Ig Egy La aty Újp Fa Geydusc Hol Fleis Testvé Foga Fri Gy Ver Grünw Tá Budap Hir Ö Kolozs Holic Li Szinérvára Kra Izi Budap Krems Pálf Lin Kár Budap Ma Ny0rbá Mittelm A Moskov Nagyvá Neum Testvé A Schwa Mátésza Spit B B Tagli Fleis Foga We Mó Ber Munk Wodia Alb Komj W Her Mucs Ecetgyár Raabst Újvi Re A Schwa Fer Misk Agyagip We Li Mech Licht Dá Sze Schwa Ja Kesz Hel Budap Grünw Pozs K Ig Székesfehér Te Ár Szliá Hara Borov M Kapos Weinst Ja Rozs Üvegip Scwa F Pálfa Re M Sólyo Birnb Ber Ganzfr Józ Sá L Ru Sám Lor J Szerva Kurzw Ber Incevö Zei Ábra Nuszb Men Felső-Hrabas Goldst Testvé Re Vasip Buchw Sánd Hege Ado Hertz Ber Márk St Mer Faip Goldber Zsigmo Hirsch Árm Welli Náth L F Újpe Neuschl Ö Marce En Ad Pé Bőrip Wolf Gy Tá Újp Mauth Testvé Újp We Ár Újp Stras Schönf Újp Mach Testvér Grünw Szombath Kra Józ Marc Fr Ber Simontor H Ad Eszter Groszm Pécsujf Leop Sán F Tatatóvá Abe Ad F Margul gépszíjgy Papírip Spie Vil Kissze W Józs Pré Sa Szil M Deut Wachsma Gl Zsigmo Rosenf Nac Sal Jak Pos Kár Laj Czet Deuts Kékfestőip Goldber Sám Fi Spit Apa Cob Tár Gombkötőip Wol Berkovi Sc Jak Fisc Guszt Kesztyűi Polac Hu He M Or M Aran ezü díszműárugyár Bachr Grünst Henr Breit Testvér Rothber Jak Sien Fleischma Ma Henr Wisin M Löfkov Art Debre Könyvnyomdaip Kuno Vil Már Sa Malomip Gizel Hengermal Pannón Viktór Concord Erzséb Lu Hitelb malm Ezek alapí igazgatóveze nagyré zsi vol n érde abb h mag li versenyképe l világpiac Bányaip Salgótarjá Észak-magyarorszá Mag Általá Kőszénbán Bors Eszterg szénbányaműv Eze zsi alapítot fejlesztet közgazdas élet számott szervei Ugyan zsi ál alapít vezet részvénytársasá teremtet rimamurá Resica-ani vasműve hos láncol sorako eze kí azok faip telepekn szövőgyárakn villa telepek ruggyantagyárakn könyvnyomdákn me iparvasútgyárakn amelyek zsi működ kö mag nagyi fejlesztésé érdekéb ugyanc zsi vol szell vezé Gyáriparo Orszá Szövetségén Cho Fer Nemé Ambr m ah eg főirányít Fe Mik békei rendsze csön I fejlődésé korsza elementá erő szakíto 19 világháb kitöré megszakí c fejlő rendszeré mutatkozo m m valóság forradal é produktivi temp megsokszorozódo techni átszerelé békeüzemek hadicik gyártás elképzelhetetle rö al megváltozta nagyi eg berendezkedés megrend fogyas javarész áll ille hadse v ipartele valóság üzem let hadseregn We Manfréd-g Wolf g hábo I termelés ol példá szolgáltat nemc mag történetéb hadtörténetem legnagy ismer érde m háb befejez n gazdas összeom békeüze reduk ipartelepe n megpróbáltatá állítot iparvállalatok szemé üz leépíté egym ért eszten elmú u azon vérkerin lassan-las visszat I éle gazdas konszolidáció mag is fejlő útj kerü S példá mutat en esztendőnké mintavásár Orszá Statiszti Hiva 1910 év kiad hivata kimutat szer I.- következőké oszlot zsid Összlétsz Zsi Önáll segéd Önáll segé Aszta 54, 87, 1. 1,9- Borbé 9,6 12.7 3 3 Cipé 60,9 61,0 5,4 3.8 Korcsmár 29,5 28,1 12,3 5,6 Ková 36,7 103,3 7 3,2 Kőműv 16,7 64,1 1 Könyvnyomdá 9 9 5 2,7 Mészár 12,9 17,8 3,1 8.1 Moln 11,3 26.6 4 4 P 4,7 13,3 1,1 1,6 Sza 25,5 38,8 5,3 6,1 Szű 4,4 3.4 2 3 Taká 4,0 8,0 1 Eg iparág 79,6 261,4 10,6 15,4 Bányász 3 63,2 1920- hivata statiszt szer háb ut Magyarorszá bányászat kohászat 4 I.- pe 71, zsidóvall eg foglalkoz Eb öná I.- 28,0 tisztvis 10,0 eg segédszemély 33,0 I.-tele tulajdono kö 1 zsidóvallá Magyarorsz

12191

CÍM

SZÓC Tésztagyá Rei He F Neu T Deu Ká Czi T Sz Cognacfő W Lac Nagykan Alf Cognac Brachf Kecsk Serfő S Testv Deu Á Poz Hirsch Beszterceb Szeszgyá Be Dá Nagyv Testv Teme S I Eg L at Új F Geydus Ho Flei Testv Fog Fr G Ve Grün T Buda Hi Koloz Holi L Szinérvár Kr Iz Buda Krem Pál Li Ká Buda M Ny0rb Mittel Mosko Nagyv Neu Testv Schw Mátész Spi Tagl Flei Fog W M Be Mun Wodi Al Kom He Muc Ecetgyá Raabs Újv R Schw Fe Mis Agyagi W L Mec Lich D Sz Schw J Kes He Buda Grün Poz I Székesfehé T Á Szli Har Boro Kapo Weins J Roz Üvegi Scw Pálf R Sóly Birn Be Ganzf Jó S R Sá Lo Szerv Kurz Be Incev Ze Ábr Nusz Me Felső-Hraba Golds Testv R Vasi Buch Sán Heg Ad Hert Be Már S Me Fai Goldbe Zsigm Hirsc Ár Well Nát Újp Neusch Marc E A P Bőri Wol G T Új Maut Testv Új W Á Új Stra Schön Új Mac Testvé Grün Szombat Kr Jó Mar F Be Simonto A Eszte Grosz Pécsuj Leo Sá Tatatóv Ab A Margu gépszíjg Papíri Spi Vi Kissz Józ Pr S Szi Deu Wachsm G Zsigm Rosen Na Sa Ja Po Ká La Cze Deut Kékfestői Goldbe Sá F Spi Ap Co Tá Gombkötői Wo Berkov S Ja Fis Gusz Kesztyű Pola H H O Ara ez díszműárugyá Bach Grüns Hen Brei Testvé Rothbe Ja Sie Fleischm M Hen Wisi Löfko Ar Debr Könyvnyomdai Kun Vi Má S Malomi Gize Hengerma Pannó Viktó Concor Erzsé L Hitel mal Eze alap igazgatóvez nagyr zs vo érd ab ma l versenykép világpia Bányai Salgótarj Észak-magyarorsz Ma Által Kőszénbá Bor Eszter szénbányamű Ez zs alapíto fejleszte közgazda éle számot szerve Ugya zs á alapí veze részvénytársas teremte rimamur Resica-an vasműv ho lánco sorak ez k azo fai telepek szövőgyárak vill telepe ruggyantagyárak könyvnyomdák m iparvasútgyárak amelye zs műkö k ma nagy fejlesztés érdeké ugyan zs vo szel vez Gyáripar Orsz Szövetségé Ch Fe Nem Amb a e főirányí F Mi béke rendsz csö fejlődés korsz element er szakít 1 világhá kitör megszak fejl rendszer mutatkoz valósá forrada produktiv tem megsokszorozód techn átszerel békeüzeme hadici gyártá elképzelhetetl r a megváltozt nagy e berendezkedé megren fogya javarés ál ill hads ipartel valósá üze le hadsereg W Manfréd- Wol háb termelé o péld szolgálta nem ma történeté hadtörténete legnag isme érd há befeje gazda összeo békeüz redu ipartelep megpróbáltat állíto iparvállalato szem ü leépít egy ér eszte elm azo vérkeri lassan-la vissza él gazda konszolidáci ma i fejl út ker péld muta e esztendőnk mintavásá Orsz Statiszt Hiv 191 é kia hivat kimuta sze I. következők oszlo zsi Összléts Zs Önál segé Önál seg Aszt 54 87 1 1,9 Borb 9, 12. Cip 60, 61, 5, 3. Korcsmá 29, 28, 12, 5, Kov 36, 103, 3, Kőmű 16, 64, Könyvnyomd 2, Mészá 12, 17, 3, 8. Mol 11, 26. 4, 13, 1, 1, Sz 25, 38, 5, 6, Sz 4, 3. Tak 4, 8, E ipará 79, 261, 10, 15, Bányás 63, 1920 hivat statisz sze há u Magyarorsz bányásza kohásza I. p 71 zsidóval e foglalko E ön I. 28, tisztvi 10, e segédszemél 33, I.-tel tulajdon k zsidóvall Magyarors

1219SZÓ Tésztagy Re H Ne De K Cz S Cognacf La Nagyka Al Cogna Brach Kecs Serf Test De Po Hirsc Beszterce Szeszgy B D Nagy Test Tem E a Ú Geydu H Fle Test Fo F V Grü Bud H Kolo Hol Szinérvá K I Bud Kre Pá L K Bud Ny0r Mitte Mosk Nagy Ne Test Sch Mátés Sp Tag Fle Fo B Mu Wod A Ko H Mu Ecetgy Raab Új Sch F Mi Agyag Me Lic S Sch Ke H Bud Grü Po Székesfeh Szl Ha Bor Kap Wein Ro Üveg Sc Pál Sól Bir B Ganz J S L Szer Kur B Ince Z Áb Nus M Felső-Hrab Gold Test Vas Buc Sá He A Her B Má M Fa Goldb Zsig Hirs Á Wel Ná Új Neusc Mar Bőr Wo Ú Mau Test Ú Ú Str Schö Ú Ma Testv Grü Szomba K J Ma B Simont Eszt Gros Pécsu Le S Tatató A Marg gépszíj Papír Sp V Kiss Jó P Sz De Wachs Zsig Rose N S J P K L Cz Deu Kékfestő Goldb S Sp A C T Gombkötő W Berko J Fi Gus Keszty Pol Ar e díszműárugy Bac Grün He Bre Testv Rothb J Si Fleisch He Wis Löfk A Deb Könyvnyomda Ku V M Malom Giz Hengerm Pann Vikt Conco Erzs Hite ma Ez ala igazgatóve nagy z v ér a m versenyké világpi Bánya Salgótar Észak-magyarors M Álta Kőszénb Bo Eszte szénbányam E z alapít fejleszt közgazd él számo szerv Ugy z alap vez részvénytársa teremt rimamu Resica-a vasmű h lánc sora e az fa telepe szövőgyára vil telep ruggyantagyára könyvnyomdá iparvasútgyára amely z műk m nag fejleszté érdek ugya z v sze ve Gyáripa Ors Szövetség C F Ne Am főirány M bék rends cs fejlődé kors elemen e szakí világh kitö megsza fej rendsze mutatko valós forrad produkti te megsokszorozó tech átszere békeüzem hadic gyárt elképzelhetet megváltoz nag berendezked megre fogy javaré á il had iparte valós üz l hadsere Manfréd Wo há termel pél szolgált ne m történet hadtörténet legna ism ér h befej gazd össze békeü red ipartele megpróbálta állít iparvállalat sze leépí eg é eszt el az vérker lassan-l vissz é gazd konszolidác m fej ú ke pél mut esztendőn mintavás Ors Statisz Hi 19 ki hiva kimut sz I következő oszl zs Összlét Z Öná seg Öná se Asz 5 8 1, Bor 9 12 Ci 60 61 5 3 Korcsm 29 28 12 5 Ko 36 103 3 Kőm 16 64 Könyvnyom 2 Mész 12 17 3 8 Mo 11 26 4 13 1 1 S 25 38 5 6 S 4 3 Ta 4 8 ipar 79 261 10 15 Bányá 63 192 hiva statis sz h Magyarors bányász kohász I 7 zsidóva foglalk ö I 28 tisztv 10 segédszemé 33 I.-te tulajdo zsidóval Magyaror