12193.htm

CÍMSZÓ: Irányi

SZEMÉLYNÉV: Irányi Dezső

SZÓCIKK: "Irányi Dezső, író, szül. Hódmezővásárhelyen 1858 dec. 15., megh. Szegeden 1900. Szülővárosában tanult, majd a budapesti egyetemen jogot végzett, azután jegyzője, majd albírója lett a szegedi törvényszéknek. Korán fellépett népies novelláival s előbb a Honba, majd a Pesti Hírlapba, Nemzetbe, Fővárosi Lapokba, a Figyelőbe és vidéki lapokba dolgozott. Önállóan megjelent munkái: Falusi történetek és életképek (1887); Pitypalaty (1893); Pipacsok (1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2193. címszó a lexikon => 393. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12193.htm

CÍMSZÓ: Irányi

SZEMÉLYNÉV: Irányi Dezső

SZÓCIKK: Irányi Dezső, író, szül. Hódmezővásárhelyen 1858 dec. 15., megh. Szegeden 1900. Szülővárosában tanult, majd a budapesti egyetemen jogot végzett, azután jegyzője, majd albírója lett a szegedi törvényszéknek. Korán fellépett népies novelláival s előbb a Honba, majd a Pesti Hírlapba, Nemzetbe, Fővárosi Lapokba, a Figyelőbe és vidéki lapokba dolgozott. Önállóan megjelent munkái: Falusi történetek és életképek 1887 ; Pitypalaty 1893 ; Pipacsok 1893 .

12193.ht

CÍMSZÓ Irány

SZEMÉLYNÉV Irány Dezs

SZÓCIKK Irány Dezső író szül Hódmezővásárhelye 185 dec 15. megh Szegede 1900 Szülővárosába tanult maj budapest egyeteme jogo végzett azutá jegyzője maj albírój let szeged törvényszéknek Korá fellépet népie novelláiva előb Honba maj Pest Hírlapba Nemzetbe Főváros Lapokba Figyelőb é vidék lapokb dolgozott Önállóa megjelen munkái Falus története é életképe 188 Pitypalat 189 Pipacso 189

12193.h

CÍMSZ Irán

SZEMÉLYNÉ Irán Dez

SZÓCIK Irán Dezs ír szü Hódmezővásárhely 18 de 15 meg Szeged 190 Szülővárosáb tanul ma budapes egyetem jog végzet azut jegyzőj ma albíró le szege törvényszékne Kor fellépe népi novelláiv elő Honb ma Pes Hírlapb Nemzetb Főváro Lapokb Figyelő vidé lapok dolgozot Önálló megjele munká Falu történet életkép 18 Pitypala 18 Pipacs 18

12193.

CÍMS Irá

SZEMÉLYN Irá De

SZÓCI Irá Dez í sz Hódmezővásárhel 1 d 1 me Szege 19 Szülővárosá tanu m budape egyete jo végze azu jegyző m albír l szeg törvényszékn Ko fellép nép novellái el Hon m Pe Hírlap Nemzet Fővár Lapok Figyel vid lapo dolgozo Önáll megjel munk Fal történe életké 1 Pitypal 1 Pipac 1

12193

CÍM Ir

SZEMÉLY Ir D

SZÓC Ir De s Hódmezővásárhe m Szeg 1 Szülőváros tan budap egyet j végz az jegyz albí sze törvényszék K fellé né novellá e Ho P Hírla Nemze Fővá Lapo Figye vi lap dolgoz Önál megje mun Fa történ életk Pitypa Pipa

1219

CÍ I

SZEMÉL I

SZÓ I D Hódmezővásárh Sze Szülőváro ta buda egye vég a jegy alb sz törvényszé fell n novell H Hírl Nemz Főv Lap Figy v la dolgo Öná megj mu F törté élet Pityp Pip