12199.htm

CÍMSZÓ: Irsai

SZEMÉLYNÉV: Irsai Artúr

SZÓCIKK: "Irsai Artúr (szemlőhegyi)*, orvostanár, szül. Budapesten 1855 márc. 2., megh. u. o. 1918 aug. 5. A budapesti egyetemen tanult, melynek végeztével Korányi tanár aszistense lett s mint ilyen, a géposztályt vezette 1883-913-ig. 1885-ben egyetemi magántanár lett az orr- és gégetükrözés tanából, egyszersmind több kórház szakfőorvosa, 1912 óta a Dunabalparti kórházak h. igazgatója és az Operaház főorvosa volt. Számos tudományos értekezésen kívül önállóan megjelent művei: Útmutató az orr- és gégetükrözésben (1892); Az énekhang élet- és egészségtanáról (1893); A Korányi-féle gégészeti ambulatorium tízéves fennállása alkalmából készült dolgozatok (1893). Ezenkívül szerkesztette a Szt. Margit kórház jubileuma alk. kiadott orvosi művet (1907). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2199. címszó a lexikon => 397. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12199.htm

CÍMSZÓ: Irsai

SZEMÉLYNÉV: Irsai Artúr

SZÓCIKK: Irsai Artúr szemlőhegyi *, orvostanár, szül. Budapesten 1855 márc. 2., megh. u. o. 1918 aug. 5. A budapesti egyetemen tanult, melynek végeztével Korányi tanár aszistense lett s mint ilyen, a géposztályt vezette 1883-913-ig. 1885-ben egyetemi magántanár lett az orr- és gégetükrözés tanából, egyszersmind több kórház szakfőorvosa, 1912 óta a Dunabalparti kórházak h. igazgatója és az Operaház főorvosa volt. Számos tudományos értekezésen kívül önállóan megjelent művei: Útmutató az orr- és gégetükrözésben 1892 ; Az énekhang élet- és egészségtanáról 1893 ; A Korányi-féle gégészeti ambulatorium tízéves fennállása alkalmából készült dolgozatok 1893 . Ezenkívül szerkesztette a Szt. Margit kórház jubileuma alk. kiadott orvosi művet 1907 .

12199.ht

CÍMSZÓ Irsa

SZEMÉLYNÉV Irsa Artú

SZÓCIKK Irsa Artú szemlőhegy * orvostanár szül Budapeste 185 márc 2. megh u o 191 aug 5 budapest egyeteme tanult melyne végeztéve Korány taná aszistens let min ilyen géposztály vezett 1883-913-ig 1885-be egyetem magántaná let a orr é gégetükrözé tanából egyszersmin töb kórhá szakfőorvosa 191 ót Dunabalpart kórháza h igazgatój é a Operahá főorvos volt Számo tudományo értekezése kívü önállóa megjelen művei Útmutat a orr é gégetükrözésbe 189 A énekhan élet é egészségtanáró 189 Korányi-fél gégészet ambulatoriu tízéve fennállás alkalmábó készül dolgozato 189 Ezenkívü szerkesztett Szt Margi kórhá jubileum alk kiadot orvos műve 190

12199.h

CÍMSZ Irs

SZEMÉLYNÉ Irs Art

SZÓCIK Irs Art szemlőheg orvostaná szü Budapest 18 már 2 meg 19 au budapes egyetem tanul melyn végeztév Korán tan aszisten le mi ilye géposztál vezet 1883-913-i 1885-b egyete magántan le or gégetükröz tanábó egyszersmi tö kórh szakfőorvos 19 ó Dunabalpar kórház igazgató Operah főorvo vol Szám tudomány értekezés kív önálló megjele műve Útmuta or gégetükrözésb 18 énekha éle egészségtanár 18 Korányi-fé gégésze ambulatori tízév fennállá alkalmáb készü dolgozat 18 Ezenkív szerkesztet Sz Marg kórh jubileu al kiado orvo műv 19

12199.

CÍMS Ir

SZEMÉLYN Ir Ar

SZÓCI Ir Ar szemlőhe orvostan sz Budapes 1 má me 1 a budape egyete tanu mely végezté Korá ta asziste l m ily géposztá veze 1883-913- 1885- egyet magánta l o gégetükrö tanáb egyszersm t kór szakfőorvo 1 Dunabalpa kórhá igazgat Opera főorv vo Szá tudomán értekezé kí önáll megjel műv Útmut o gégetükrözés 1 énekh él egészségtaná 1 Korányi-f gégész ambulator tízé fennáll alkalmá kész dolgoza 1 Ezenkí szerkeszte S Mar kór jubile a kiad orv mű 1

12199

CÍM I

SZEMÉLY I A

SZÓC I A szemlőh orvosta s Budape m m budap egyet tan mel végezt Kor t aszist il géposzt vez 1883-913 1885 egye magánt gégetükr taná egyszers kó szakfőorv Dunabalp kórh igazga Oper főor v Sz tudomá értekez k önál megje mű Útmu gégetükrözé ének é egészségtan Korányi- gégés ambulato tíz fennál alkalm kés dolgoz Ezenk szerkeszt Ma kó jubil kia or m

1219SZEMÉL

SZÓ szemlő orvost Budap buda egye ta me végez Ko aszis i géposz ve 1883-91 188 egy magán gégetük tan egyszer k szakfőor Dunabal kór igazg Ope főo S tudom érteke öná megj m Útm gégetükröz éne egészségta Korányi gégé ambulat tí fenná alkal ké dolgo Ezen szerkesz M k jubi ki o