12202.htm

CÍMSZÓ: Israel

SZÓCIKK: Jacob rabbi és teológiai író, szül.Temesváron 1623 körül, megh. 1678. Rabbi volt a lengyelországi Belzycén, majd Lublinban s a Chmelnicky féle mészárlások alatt gyilkolták meg. Jelentékeny zsidó tudós volt. Kéziratainak egyrészét az oxfordi Bodleiana őrzi. Ennek címe Tiferesz Jiszróel s homiletikus kommentár a Pentateuchhoz. Legfontosabb munkája a Jalkut Chódos, mely későbbi kiadásaiban a Jalkut Jiszroeli címet viseli, de eredetileg teljesen név nélkül jelent meg. V. ö. Stein «M. Magyar Rabbik»


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2202. címszó a lexikon => 397. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12202.htm

CÍMSZÓ: Israel

SZÓCIKK: Jacob rabbi és teológiai író, szül.Temesváron 1623 körül, megh. 1678. Rabbi volt a lengyelországi Belzycén, majd Lublinban s a Chmelnicky féle mészárlások alatt gyilkolták meg. Jelentékeny zsidó tudós volt. Kéziratainak egyrészét az oxfordi Bodleiana őrzi. Ennek címe Tiferesz Jiszróel s homiletikus kommentár a Pentateuchhoz. Legfontosabb munkája a Jalkut Chódos, mely későbbi kiadásaiban a Jalkut Jiszroeli címet viseli, de eredetileg teljesen név nélkül jelent meg. V. ö. Stein M. Magyar Rabbik

12202.ht

CÍMSZÓ Israe

SZÓCIKK Jaco rabb é teológia író szül.Temesváro 162 körül megh 1678 Rabb vol lengyelország Belzycén maj Lublinba Chmelnick fél mészárláso alat gyilkoltá meg Jelentéken zsid tudó volt Kézirataina egyrészé a oxford Bodleian őrzi Enne cím Tiferes Jiszróe homiletiku kommentá Pentateuchhoz Legfontosab munkáj Jalku Chódos mel később kiadásaiba Jalku Jiszroel címe viseli d eredetile teljese né nélkü jelen meg V ö Stei M Magya Rabbi

12202.h

CÍMSZ Isra

SZÓCIK Jac rab teológi ír szül.Temesvár 16 körü meg 167 Rab vo lengyelorszá Belzycé ma Lublinb Chmelnic fé mészárlás ala gyilkolt me Jelentéke zsi tud vol Kéziratain egyrész oxfor Bodleia őrz Enn cí Tifere Jiszró homiletik komment Pentateuchho Legfontosa munká Jalk Chódo me későb kiadásaib Jalk Jiszroe cím visel eredetil teljes n nélk jele me Ste Magy Rabb

12202.

CÍMS Isr

SZÓCI Ja ra teológ í szül.Temesvá 1 kör me 16 Ra v lengyelorsz Belzyc m Lublin Chmelni f mészárlá al gyilkol m Jelenték zs tu vo Kéziratai egyrés oxfo Bodlei őr En c Tifer Jiszr homileti kommen Pentateuchh Legfontos munk Jal Chód m késő kiadásai Jal Jiszro cí vise eredeti telje nél jel m St Mag Rab

12202

CÍM Is

SZÓC J r teoló szül.Temesv kö m 1 R lengyelors Belzy Lubli Chmeln mészárl a gyilko Jelenté z t v Kézirata egyré oxf Bodle ő E Tife Jisz homilet komme Pentateuch Legfonto mun Ja Chó kés kiadása Ja Jiszr c vis eredet telj né je S Ma Ra

1220

CÍ I

SZÓ teol szül.Temes k lengyelor Belz Lubl Chmel mészár gyilk Jelent Kézirat egyr ox Bodl Tif Jis homile komm Pentateuc Legfont mu J Ch ké kiadás J Jisz vi erede tel n j M R