12208.htm

CÍMSZÓ: Isszur vehettér

SZÓCIKK: Isszur vehettér. A héber nyelvhasználat ezekkel a szavakkal jelöli meg azt a területet, amelyre a rabbi döntvényezési joga kiterjed. Szó szerint «tilalmat és engedélyt» jelent. A rabbi tehát eldöntheti, mi tartozik a tilalmazott (isszur) és mi tartozik a megengedett (hettér) dolgok közé. Minden rabbiképesítő oklevél, (hatóra l. o.) ezt a kifejezést használja a felavatott rabbi hatáskörének körülhatárolására.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2208. címszó a lexikon => 400. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12208.htm

CÍMSZÓ: Isszur vehettér

SZÓCIKK: Isszur vehettér. A héber nyelvhasználat ezekkel a szavakkal jelöli meg azt a területet, amelyre a rabbi döntvényezési joga kiterjed. Szó szerint tilalmat és engedélyt jelent. A rabbi tehát eldöntheti, mi tartozik a tilalmazott isszur és mi tartozik a megengedett hettér dolgok közé. Minden rabbiképesítő oklevél, hatóra l. o. ezt a kifejezést használja a felavatott rabbi hatáskörének körülhatárolására.

12208.ht

CÍMSZÓ Isszu vehetté

SZÓCIKK Isszu vehettér hébe nyelvhasznála ezekke szavakka jelöl me az területet amelyr rabb döntvényezés jog kiterjed Sz szerin tilalma é engedély jelent rabb tehá eldöntheti m tartozi tilalmazot isszu é m tartozi megengedet hetté dolgo közé Minde rabbiképesít oklevél hatór l o ez kifejezés használj felavatot rabb hatásköréne körülhatárolására

12208.h

CÍMSZ Issz vehett

SZÓCIK Issz vehetté héb nyelvhasznál ezekk szavakk jelö m a területe amely rab döntvényezé jo kiterje S szeri tilalm engedél jelen rab teh eldönthet tartoz tilalmazo issz tartoz megengede hett dolg köz Mind rabbiképesí oklevé ható e kifejezé használ felavato rab hatáskörén körülhatárolásár

12208.

CÍMS Iss vehet

SZÓCI Iss vehett hé nyelvhaszná ezek szavak jel terület amel ra döntvényez j kiterj szer tilal engedé jele ra te eldönthe tarto tilalmaz iss tarto megenged het dol kö Min rabbiképes oklev hat kifejez haszná felavat ra hatásköré körülhatárolásá

12208

CÍM Is vehe

SZÓC Is vehet h nyelvhaszn eze szava je terüle ame r döntvénye kiter sze tila enged jel r t eldönth tart tilalma is tart megenge he do k Mi rabbiképe okle ha kifeje haszn felava r hatáskör körülhatárolás

1220

CÍ I veh

SZÓ I vehe nyelvhasz ez szav j terül am döntvény kite sz til enge je eldönt tar tilalm i tar megeng h d M rabbikép okl h kifej hasz felav hatáskö körülhatárolá