12215.htm

CÍMSZÓ: Ivri

SZÓCIKK: Ivri (ivré), héber olvasás. Er sagt keine Ivré olyan előimádkozó kritizálása, aki a mondatfűzésben, szöveginterpretálásban nem az értelem után igazodik és rosszul hangsúlyoz. Auf die Ivre geschlagen, a betűvetéshez sem értő, tudatlan ember, ki az olvasásban is hibát ejt, analfabéta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2215. címszó a lexikon => 401. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12215.htm

CÍMSZÓ: Ivri

SZÓCIKK: Ivri ivré , héber olvasás. Er sagt keine Ivré olyan előimádkozó kritizálása, aki a mondatfűzésben, szöveginterpretálásban nem az értelem után igazodik és rosszul hangsúlyoz. Auf die Ivre geschlagen, a betűvetéshez sem értő, tudatlan ember, ki az olvasásban is hibát ejt, analfabéta.

12215.ht

CÍMSZÓ Ivr

SZÓCIKK Ivr ivr hébe olvasás E sag kein Ivr olya előimádkoz kritizálása ak mondatfűzésben szöveginterpretálásba ne a értele utá igazodi é rosszu hangsúlyoz Au di Ivr geschlagen betűvetéshe se értő tudatla ember k a olvasásba i hibá ejt analfabéta

12215.h

CÍMSZ Iv

SZÓCIK Iv iv héb olvasá sa kei Iv oly előimádko kritizálás a mondatfűzésbe szöveginterpretálásb n értel ut igazod rossz hangsúlyo A d Iv geschlage betűvetésh s ért tudatl embe olvasásb hib ej analfabét

12215.

CÍMS I

SZÓCI I i hé olvas s ke I ol előimádk kritizálá mondatfűzésb szöveginterpretálás érte u igazo ross hangsúly I geschlag betűvetés ér tudat emb olvasás hi e analfabé

12215

CÍM

SZÓC h olva k o előimád kritizál mondatfűzés szöveginterpretálá ért igaz ros hangsúl geschla betűveté é tuda em olvasá h analfab

1221SZÓ olv előimá kritizá mondatfűzé szöveginterpretál ér iga ro hangsú geschl betűvet tud e olvas analfa