12220.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Kereskedők Testülete

SZÓCIKK: Izraelita Kereskedők Testülete. A negyvenes években állott fenn Pesten, azonban sem keletkezésének sem működése körülményeinek nyoma nem maradt fenn. Az osztrák abszolutizmus 1851 február 6-iki rendeletével beszüntette s tagjainak meghagyta, hogy vagy a polgári, vagy a nagykereskedők testületébe lépjenek be.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2220. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12220.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Kereskedők Testülete

SZÓCIKK: Izraelita Kereskedők Testülete. A negyvenes években állott fenn Pesten, azonban sem keletkezésének sem működése körülményeinek nyoma nem maradt fenn. Az osztrák abszolutizmus 1851 február 6-iki rendeletével beszüntette s tagjainak meghagyta, hogy vagy a polgári, vagy a nagykereskedők testületébe lépjenek be.

12220.ht

CÍMSZÓ Izraelit Kereskedő Testület

SZÓCIKK Izraelit Kereskedő Testülete negyvene évekbe állot fen Pesten azonba se keletkezéséne se működés körülményeine nyom ne marad fenn A osztrá abszolutizmu 185 februá 6-ik rendeletéve beszüntett tagjaina meghagyta hog vag polgári vag nagykereskedő testületéb lépjene be

12220.h

CÍMSZ Izraeli Keresked Testüle

SZÓCIK Izraeli Keresked Testület negyven évekb állo fe Peste azonb s keletkezésén s működé körülményein nyo n mara fen osztr abszolutizm 18 febru 6-i rendeletév beszüntet tagjain meghagyt ho va polgár va nagykeresked testületé lépjen b

12220.

CÍMS Izrael Kereske Testül

SZÓCI Izrael Kereske Testüle negyve évek áll f Pest azon keletkezésé működ körülményei ny mar fe oszt abszolutiz 1 febr 6- rendeleté beszünte tagjai meghagy h v polgá v nagykereske testület lépje

12220

CÍM Izrae Keresk Testü

SZÓC Izrae Keresk Testül negyv éve ál Pes azo keletkezés műkö körülménye n ma f osz abszoluti feb 6 rendelet beszünt tagja meghag polg nagykeresk testüle lépj

1222

CÍ Izra Keres Test

SZÓ Izra Keres Testü negy év á Pe az keletkezé műk körülmény m os abszolut fe rendele beszün tagj megha pol nagykeres testül lép