12221.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Közlöny

SZÓCIKK: Izraelita Közlöny. Hetilap. 1864 okt. 1-én Fenyvessy Adolf, az országgyűlési gyorsíróiroda későbbi főnökének szerkesztésében indult. 1868-ban Deutsch Henrik, utóbb tanítóképezdei igazgató vette át a szerkesztést s irányította egészen a lapnak 1871. bekövetkezett megszűnéséig. A lap fele német szöveggel jelent meg, az utolsó évben már csak kétszer havonta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2221. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12221.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Közlöny

SZÓCIKK: Izraelita Közlöny. Hetilap. 1864 okt. 1-én Fenyvessy Adolf, az országgyűlési gyorsíróiroda későbbi főnökének szerkesztésében indult. 1868-ban Deutsch Henrik, utóbb tanítóképezdei igazgató vette át a szerkesztést s irányította egészen a lapnak 1871. bekövetkezett megszűnéséig. A lap fele német szöveggel jelent meg, az utolsó évben már csak kétszer havonta.

12221.ht

CÍMSZÓ Izraelit Közlön

SZÓCIKK Izraelit Közlöny Hetilap 186 okt 1-é Fenyvess Adolf a országgyűlés gyorsíróirod később főnökéne szerkesztésébe indult 1868-ba Deutsc Henrik utób tanítóképezde igazgat vett á szerkesztés irányított egésze lapna 1871 bekövetkezet megszűnéséig la fel néme szövegge jelen meg a utols évbe má csa kétsze havonta

12221.h

CÍMSZ Izraeli Közlö

SZÓCIK Izraeli Közlön Hetila 18 ok 1- Fenyves Adol országgyűlé gyorsíróiro későb főnökén szerkesztéséb indul 1868-b Deuts Henri utó tanítóképezd igazga vet szerkeszté irányítot egész lapn 187 bekövetkeze megszűnéséi l fe ném szövegg jele me utol évb m cs kétsz havont

12221.

CÍMS Izrael Közl

SZÓCI Izrael Közlö Hetil 1 o 1 Fenyve Ado országgyűl gyorsíróir késő főnöké szerkesztésé indu 1868- Deut Henr ut tanítóképez igazg ve szerkeszt irányíto egés lap 18 bekövetkez megszűnésé f né szöveg jel m uto év c kéts havon

12221

CÍM Izrae Köz

SZÓC Izrae Közl Heti Fenyv Ad országgyű gyorsírói kés főnök szerkesztés ind 1868 Deu Hen u tanítóképe igaz v szerkesz irányít egé la 1 bekövetke megszűnés n szöve je ut é két havo

1222

CÍ Izra Kö

SZÓ Izra Köz Het Feny A országgy gyorsíró ké főnö szerkeszté in 186 De He tanítókép iga szerkes irányí eg l bekövetk megszűné szöv j u ké hav