12224.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Néplap

SZÓCIKK: Izraelita Néplap. «A nemzetesedés és a társadalmi emancipáció előmozdítására» alakult Pesten. 1868-ban szerkesztette Roth Ferenc. A lapnak mindössze három száma jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2224. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12224.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Néplap

SZÓCIKK: Izraelita Néplap. A nemzetesedés és a társadalmi emancipáció előmozdítására alakult Pesten. 1868-ban szerkesztette Roth Ferenc. A lapnak mindössze három száma jelent meg.

12224.ht

CÍMSZÓ Izraelit Népla

SZÓCIKK Izraelit Néplap nemzetesedé é társadalm emancipáci előmozdításár alakul Pesten 1868-ba szerkesztett Rot Ferenc lapna mindössz háro szám jelen meg

12224.h

CÍMSZ Izraeli Népl

SZÓCIK Izraeli Népla nemzetesed társadal emancipác előmozdításá alaku Peste 1868-b szerkesztet Ro Feren lapn mindöss hár szá jele me

12224.

CÍMS Izrael Nép

SZÓCI Izrael Népl nemzetese társada emancipá előmozdítás alak Pest 1868- szerkeszte R Fere lap mindös há sz jel m

12224

CÍM Izrae Né

SZÓC Izrae Nép nemzetes társad emancip előmozdítá ala Pes 1868 szerkeszt Fer la mindö h s je

1222

CÍ Izra N

SZÓ Izra Né nemzete társa emanci előmozdít al Pe 186 szerkesz Fe l mind j