12226.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Szünidei Gyermektelep

SZÓCIKK: Izraelita Szünidei Gyermektelep- Egyesület. 1909-ben létesült azzal a céllal, hogy a 7-18 éves szegény iskolásgyermekek nyaraltatásáról gondoskodjék. Két nyaralótelepe van, egyik a Balaton mellett, a másik Diósjenőn. Évente átlag 500 gyermeket nyaraltat 4 - 4 héten keresztül. Költségvetése kb. 25 ezer pengő. Elnöke: Grauer Vilmos, egyházi elnöke : Fischer Gyula főrabbi.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2226. címszó a lexikon => 402. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12226.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Szünidei Gyermektelep

SZÓCIKK: Izraelita Szünidei Gyermektelep- Egyesület. 1909-ben létesült azzal a céllal, hogy a 7-18 éves szegény iskolásgyermekek nyaraltatásáról gondoskodjék. Két nyaralótelepe van, egyik a Balaton mellett, a másik Diósjenőn. Évente átlag 500 gyermeket nyaraltat 4 - 4 héten keresztül. Költségvetése kb. 25 ezer pengő. Elnöke: Grauer Vilmos, egyházi elnöke : Fischer Gyula főrabbi.

12226.ht

CÍMSZÓ Izraelit Szünide Gyermektele

SZÓCIKK Izraelit Szünide Gyermektelep Egyesület 1909-be létesül azza céllal hog 7-1 éve szegén iskolásgyermeke nyaraltatásáró gondoskodjék Ké nyaralótelep van egyi Balato mellett mási Diósjenőn Évent átla 50 gyermeke nyaralta héte keresztül Költségvetés kb 2 eze pengő Elnöke Graue Vilmos egyház elnök Fische Gyul főrabbi

12226.h

CÍMSZ Izraeli Szünid Gyermektel

SZÓCIK Izraeli Szünid Gyermektele Egyesüle 1909-b létesü azz célla ho 7- év szegé iskolásgyermek nyaraltatásár gondoskodjé K nyaralótele va egy Balat mellet más Diósjenő Éven átl 5 gyermek nyaralt hét keresztü Költségveté k ez peng Elnök Grau Vilmo egyhá elnö Fisch Gyu főrabb

12226.

CÍMS Izrael Szüni Gyermekte

SZÓCI Izrael Szüni Gyermektel Egyesül 1909- létes az céll h 7 é szeg iskolásgyerme nyaraltatásá gondoskodj nyaralótel v eg Bala melle má Diósjen Éve át gyerme nyaral hé kereszt Költségvet e pen Elnö Gra Vilm egyh eln Fisc Gy főrab

12226

CÍM Izrae Szün Gyermekt

SZÓC Izrae Szün Gyermekte Egyesü 1909 léte a cél sze iskolásgyerm nyaraltatás gondoskod nyaralóte e Bal mell m Diósje Év á gyerm nyara h keresz Költségve pe Eln Gr Vil egy el Fis G főra

1222

CÍ Izra Szü Gyermek

SZÓ Izra Szü Gyermekt Egyes 190 lét cé sz iskolásgyer nyaraltatá gondosko nyaralót Ba mel Diósj É gyer nyar keres Költségv p El G Vi eg e Fi főr