12230.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Történeti Könyvtár

SZÓCIKK: "Izraelita Történeti Könyvtár. Debrecenben jelent meg 1899. Spitz Gyula és Kúti Zsigmond szerkesztésében. Tartalmazott novellákat, történeti apróságokat, zsidó életrajzokat és részleteket a Talmudból; 3 füzete jelent meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2230. címszó a lexikon => 403. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12230.htm

CÍMSZÓ: Izraelita Történeti Könyvtár

SZÓCIKK: Izraelita Történeti Könyvtár. Debrecenben jelent meg 1899. Spitz Gyula és Kúti Zsigmond szerkesztésében. Tartalmazott novellákat, történeti apróságokat, zsidó életrajzokat és részleteket a Talmudból; 3 füzete jelent meg.

12230.ht

CÍMSZÓ Izraelit Történet Könyvtá

SZÓCIKK Izraelit Történet Könyvtár Debrecenbe jelen me 1899 Spit Gyul é Kút Zsigmon szerkesztésében Tartalmazot novellákat történet apróságokat zsid életrajzoka é részleteke Talmudból füzet jelen meg

12230.h

CÍMSZ Izraeli Történe Könyvt

SZÓCIK Izraeli Történe Könyvtá Debrecenb jele m 189 Spi Gyu Kú Zsigmo szerkesztésébe Tartalmazo novelláka történe apróságoka zsi életrajzok részletek Talmudbó füze jele me

12230.

CÍMS Izrael Történ Könyv

SZÓCI Izrael Történ Könyvt Debrecen jel 18 Sp Gy K Zsigm szerkesztéséb Tartalmaz novellák történ apróságok zs életrajzo részlete Talmudb füz jel m

12230

CÍM Izrae Törté Köny

SZÓC Izrae Törté Könyv Debrece je 1 S G Zsig szerkesztésé Tartalma novellá törté apróságo z életrajz részlet Talmud fü je

1223

CÍ Izra Tört Kön

SZÓ Izra Tört Köny Debrec j Zsi szerkesztés Tartalm novell tört apróság életraj részle Talmu f j