12234.htm

CÍMSZÓ: Jaákov ben Peszach

SZÓCIKK: Jaákov ben Peszach, rabbi. Nikolsburgi származású. 1757-ben került Óbudára. 1765-ben jelent meg homiletikai tartalmú könyve Zérá Jaákov címmel Prágában. Majd 1786. jelentette meg ugyanott Sévá jémé hapeszach c. kisebb munkáját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2234. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12234.htm

CÍMSZÓ: Jaákov ben Peszach

SZÓCIKK: Jaákov ben Peszach, rabbi. Nikolsburgi származású. 1757-ben került Óbudára. 1765-ben jelent meg homiletikai tartalmú könyve Zérá Jaákov címmel Prágában. Majd 1786. jelentette meg ugyanott Sévá jémé hapeszach c. kisebb munkáját.

12234.ht

CÍMSZÓ Jaáko be Peszac

SZÓCIKK Jaáko be Peszach rabbi Nikolsburg származású 1757-be kerül Óbudára 1765-be jelen me homiletika tartalm könyv Zér Jaáko címme Prágában Maj 1786 jelentett me ugyanot Sév jém hapeszac c kiseb munkáját

12234.h

CÍMSZ Jaák b Pesza

SZÓCIK Jaák b Peszac rabb Nikolsbur származás 1757-b kerü Óbudár 1765-b jele m homiletik tartal köny Zé Jaák címm Prágába Ma 178 jelentet m ugyano Sé jé hapesza kise munkájá

12234.

CÍMS Jaá Pesz

SZÓCI Jaá Pesza rab Nikolsbu származá 1757- ker Óbudá 1765- jel homileti tarta kön Z Jaá cím Prágáb M 17 jelente ugyan S j hapesz kis munkáj

12234

CÍM Ja Pes

SZÓC Ja Pesz ra Nikolsb származ 1757 ke Óbud 1765 je homilet tart kö Ja cí Prágá 1 jelent ugya hapes ki munká

1223

CÍ J Pe

SZÓ J Pes r Nikols szárma 175 k Óbu 176 j homile tar k J c Prág jelen ugy hape k munk