12235.htm

CÍMSZÓ: Jaále vejóvó

SZÓCIKK: Jaále véjóvó, (h.). Szálljon fel, jöjjön elébed kezdetű könyörgés, amellyel az év bizonyos napjainak tefillója (l. o.) és az étkezés után való ima megbővül. Tehát: peszach, sovuosz, szukkosz, roshasónó és újhold napjain. Az ünnepi tefillóban a 4. áldásban kap helyet, különben a 17. áldásban, az étkezés utáni imában a 3. áldásban. A muszaf tefillóban nem mondják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2235. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12235.htm

CÍMSZÓ: Jaále vejóvó

SZÓCIKK: Jaále véjóvó, h. . Szálljon fel, jöjjön elébed kezdetű könyörgés, amellyel az év bizonyos napjainak tefillója l. o. és az étkezés után való ima megbővül. Tehát: peszach, sovuosz, szukkosz, roshasónó és újhold napjain. Az ünnepi tefillóban a 4. áldásban kap helyet, különben a 17. áldásban, az étkezés utáni imában a 3. áldásban. A muszaf tefillóban nem mondják.

12235.ht

CÍMSZÓ Jaál vejóv

SZÓCIKK Jaál véjóvó h Szálljo fel jöjjö elébe kezdet könyörgés amellye a é bizonyo napjaina tefillój l o é a étkezé utá val im megbővül Tehát peszach sovuosz szukkosz roshasón é újhol napjain A ünnep tefillóba 4 áldásba ka helyet különbe 17 áldásban a étkezé után imába 3 áldásban musza tefillóba ne mondják

12235.h

CÍMSZ Jaá vejó

SZÓCIK Jaá véjóv Szállj fe jöjj eléb kezde könyörgé amelly bizony napjain tefilló étkez ut va i megbővü Tehá peszac sovuos szukkos roshasó újho napjai ünne tefillób áldásb k helye különb 1 áldásba étkez utá imáb áldásba musz tefillób n mondjá

12235.

CÍMS Ja vej

SZÓCI Ja véjó Száll f jöj elé kezd könyörg amell bizon napjai tefill étke u v megbőv Teh pesza sovuo szukko roshas újh napja ünn tefilló áldás hely külön áldásb étke ut imá áldásb mus tefilló mondj

12235

CÍM J ve

SZÓC J véj Szál jö el kez könyör amel bizo napja tefil étk megbő Te pesz sovu szukk rosha új napj ün tefill áldá hel külö áldás étk u im áldás mu tefill mond

1223

CÍ v

SZÓ vé Szá j e ke könyö ame biz napj tefi ét megb T pes sov szuk rosh ú nap ü tefil áld he kül áldá ét i áldá m tefil mon