12239.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi Viktor

SZÓCIKK: "J. Viktor, zeneszerző, szül. Budapesten 1883. okt. 22., megh. New-Yorkban 1921 dec. 12. Számos népszerű operett szerzője s azonkívül dalokat is írt. Operettjei közül legnagyobb sikere a Leányvásárnak volt (Vígszínház 1911) s ezt a legtöbb külföldi világvárosban előadták. Egyéb operettjei, melyeket többnyire Martos Ferenc szövegéhez írt: A rátartós királykisasszony (Népszínház 1904); A legvitézebb huszár (Magyar Színház 1906); Tüskerózsa (Király Színház 1907); Van, de nincs (u. o., 1908); Jánoska (u. o.,1909)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2239. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12239.htm

CÍMSZÓ: Jacobi

SZEMÉLYNÉV: Jacobi Viktor

SZÓCIKK: J. Viktor, zeneszerző, szül. Budapesten 1883. okt. 22., megh. New-Yorkban 1921 dec. 12. Számos népszerű operett szerzője s azonkívül dalokat is írt. Operettjei közül legnagyobb sikere a Leányvásárnak volt Vígszínház 1911 s ezt a legtöbb külföldi világvárosban előadták. Egyéb operettjei, melyeket többnyire Martos Ferenc szövegéhez írt: A rátartós királykisasszony Népszínház 1904 ; A legvitézebb huszár Magyar Színház 1906 ; Tüskerózsa Király Színház 1907 ; Van, de nincs u. o., 1908 ; Jánoska u. o.,1909 .

12239.ht

CÍMSZÓ Jacob

SZEMÉLYNÉV Jacob Vikto

SZÓCIKK J Viktor zeneszerző szül Budapeste 1883 okt 22. megh New-Yorkba 192 dec 12 Számo népszer operet szerzőj azonkívü daloka i írt Operettje közü legnagyob siker Leányvásárna vol Vígszínhá 191 ez legtöb külföld világvárosba előadták Egyé operettjei melyeke többnyir Marto Feren szövegéhe írt rátartó királykisasszon Népszínhá 190 legvitézeb huszá Magya Színhá 190 Tüskerózs Királ Színhá 190 Van d ninc u o. 190 Jánosk u o.,190

12239.h

CÍMSZ Jaco

SZEMÉLYNÉ Jaco Vikt

SZÓCIK Vikto zeneszerz szü Budapest 188 ok 22 meg New-Yorkb 19 de 1 Szám népsze opere szerző azonkív dalok ír Operettj köz legnagyo sike Leányvásárn vo Vígszính 19 e legtö külföl világvárosb előadtá Egy operettje melyek többnyi Mart Fere szövegéh ír rátart királykisasszo Népszính 19 legvitéze husz Magy Szính 19 Tüskeróz Kirá Szính 19 Va nin o 19 János o.,19

12239.

CÍMS Jac

SZEMÉLYN Jac Vik

SZÓCI Vikt zeneszer sz Budapes 18 o 2 me New-York 1 d Szá népsz oper szerz azonkí dalo í Operett kö legnagy sik Leányvásár v Vígszín 1 legt külfö világváros előadt Eg operettj melye többny Mar Fer szövegé í rátar királykisassz Népszín 1 legvitéz hus Mag Szín 1 Tüskeró Kir Szín 1 V ni 1 Jáno o.,1

12239

CÍM Ja

SZEMÉLY Ja Vi

SZÓC Vik zenesze s Budape 1 m New-Yor Sz néps ope szer azonk dal Operet k legnag si Leányvásá Vígszí leg külf világváro előad E operett mely többn Ma Fe szöveg ráta királykisass Népszí legvité hu Ma Szí Tüsker Ki Szí n Ján o.,

1223

CÍ J

SZEMÉL J V

SZÓ Vi zenesz Budap New-Yo S nép op sze azon da Opere legna s Leányvás Vígsz le kül világvár előa operet mel több M F szöve rát királykisas Népsz legvit h M Sz Tüske K Sz Já o.