12241.htm

CÍMSZÓ: Jahrbuch

SZÓCIKK: Jahrbuch, hébernyelvű folyóirat, a Magyar Zsidó Szemle (l. o.) homiletikai melléklete. 1928. indult meg Blau Lajos, Hevesi Simon és Friedman Dénes szerkesztésében. Foglalkozik a homiletika elméletével és közöl alkalmi és zsinagógai beszédeket is. Évi 2-2 ? ív terjedelemben jelenik meg negyedéves időközökben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2241. címszó a lexikon => 404. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12241.htm

CÍMSZÓ: Jahrbuch

SZÓCIKK: Jahrbuch, hébernyelvű folyóirat, a Magyar Zsidó Szemle l. o. homiletikai melléklete. 1928. indult meg Blau Lajos, Hevesi Simon és Friedman Dénes szerkesztésében. Foglalkozik a homiletika elméletével és közöl alkalmi és zsinagógai beszédeket is. Évi 2-2 ? ív terjedelemben jelenik meg negyedéves időközökben.

12241.ht

CÍMSZÓ Jahrbuc

SZÓCIKK Jahrbuch hébernyelv folyóirat Magya Zsid Szeml l o homiletika melléklete 1928 indul me Bla Lajos Heves Simo é Friedma Déne szerkesztésében Foglalkozi homiletik elméletéve é közö alkalm é zsinagóga beszédeke is Év 2- í terjedelembe jeleni me negyedéve időközökben

12241.h

CÍMSZ Jahrbu

SZÓCIK Jahrbuc hébernyel folyóira Magy Zsi Szem homiletik melléklet 192 indu m Bl Lajo Heve Sim Friedm Dén szerkesztésébe Foglalkoz homileti elméletév köz alkal zsinagóg beszédek i É 2 terjedelemb jelen m negyedév időközökbe

12241.

CÍMS Jahrb

SZÓCI Jahrbu hébernye folyóir Mag Zs Sze homileti mellékle 19 ind B Laj Hev Si Fried Dé szerkesztéséb Foglalko homilet elméleté kö alka zsinagó beszéde terjedelem jele negyedé időközökb

12241

CÍM Jahr

SZÓC Jahrb héberny folyói Ma Z Sz homilet mellékl 1 in La He S Frie D szerkesztésé Foglalk homile elmélet k alk zsinag beszéd terjedele jel negyed időközök

1224

CÍ Jah

SZÓ Jahr hébern folyó M S homile mellék i L H Fri szerkesztés Foglal homil elméle al zsina beszé terjedel je negye időközö