12247.htm

CÍMSZÓ: Jakobovits

SZEMÉLYNÉV: Jakobovits Artúr

SZÓCIKK: Jakobovits Artúr, festő, szül. Fenyőházán (Zólyom vm.) 1880. Budapesten, aztán Münchenben és Párisban tanult. Főleg tájképeket fest és munkáit a Műcsarnok és Nemzeti Szalon kiállításain mutatta be a háború előtt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2247. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12247.htm

CÍMSZÓ: Jakobovits

SZEMÉLYNÉV: Jakobovits Artúr

SZÓCIKK: Jakobovits Artúr, festő, szül. Fenyőházán Zólyom vm. 1880. Budapesten, aztán Münchenben és Párisban tanult. Főleg tájképeket fest és munkáit a Műcsarnok és Nemzeti Szalon kiállításain mutatta be a háború előtt.

12247.ht

CÍMSZÓ Jakobovit

SZEMÉLYNÉV Jakobovit Artú

SZÓCIKK Jakobovit Artúr festő szül Fenyőházá Zólyo vm 1880 Budapesten aztá Münchenbe é Párisba tanult Főle tájképeke fes é munkái Műcsarno é Nemzet Szalo kiállításai mutatt b hábor előtt

12247.h

CÍMSZ Jakobovi

SZEMÉLYNÉ Jakobovi Art

SZÓCIK Jakobovi Artú fest szü Fenyőház Zóly v 188 Budapeste azt Münchenb Párisb tanul Fől tájképek fe munká Műcsarn Nemze Szal kiállítása mutat hábo előt

12247.

CÍMS Jakobov

SZEMÉLYN Jakobov Ar

SZÓCI Jakobov Art fes sz Fenyőhá Zól 18 Budapest az München Páris tanu Fő tájképe f munk Műcsar Nemz Sza kiállítás muta háb elő

12247

CÍM Jakobo

SZEMÉLY Jakobo A

SZÓC Jakobo Ar fe s Fenyőh Zó 1 Budapes a Münche Pári tan F tájkép mun Műcsa Nem Sz kiállítá mut há el

1224

CÍ Jakob

SZEMÉL Jakob

SZÓ Jakob A f Fenyő Z Budape Münch Pár ta tájké mu Műcs Ne S kiállít mu h e