12248.htm

CÍMSZÓ: Jakov ben

SZEMÉLYNÉV: Jakov Ben Jirmijó

SZÓCIKK: Jakov ben Jirmijó, rabbi. Osvicin Jirmijó rabbi fia. 1791. került Sopronkeresztúrra rabbinak. Itt írta Saaré Binó (1792) c. halachikus munkáját, atyja könyvét (Modoó Zutó) is kommentálja. Harmadik munkája Chén tov (Zolkiew 1806) c. jelent meg. Sopronkeresztúrból Hunfalvára hívták meg rabbinak, később Szántóra került atyja helyére s itt halt meg 1807.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2248. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12248.htm

CÍMSZÓ: Jakov ben

SZEMÉLYNÉV: Jakov Ben Jirmijó

SZÓCIKK: Jakov ben Jirmijó, rabbi. Osvicin Jirmijó rabbi fia. 1791. került Sopronkeresztúrra rabbinak. Itt írta Saaré Binó 1792 c. halachikus munkáját, atyja könyvét Modoó Zutó is kommentálja. Harmadik munkája Chén tov Zolkiew 1806 c. jelent meg. Sopronkeresztúrból Hunfalvára hívták meg rabbinak, később Szántóra került atyja helyére s itt halt meg 1807.

12248.ht

CÍMSZÓ Jako be

SZEMÉLYNÉV Jako Be Jirmij

SZÓCIKK Jako be Jirmijó rabbi Osvici Jirmij rabb fia 1791 kerül Sopronkeresztúrr rabbinak It írt Saar Bin 179 c halachiku munkáját atyj könyvé Modo Zut i kommentálja Harmadi munkáj Ché to Zolkie 180 c jelen meg Sopronkeresztúrbó Hunfalvár hívtá me rabbinak későb Szántór kerül atyj helyér it hal me 1807

12248.h

CÍMSZ Jak b

SZEMÉLYNÉ Jak B Jirmi

SZÓCIK Jak b Jirmij rabb Osvic Jirmi rab fi 179 kerü Sopronkeresztúr rabbina I ír Saa Bi 17 halachik munkájá aty könyv Mod Zu kommentálj Harmad munká Ch t Zolki 18 jele me Sopronkeresztúrb Hunfalvá hívt m rabbina késő Szántó kerü aty helyé i ha m 180

12248.

CÍMS Ja

SZEMÉLYN Ja Jirm

SZÓCI Ja Jirmi rab Osvi Jirm ra f 17 ker Sopronkeresztú rabbin í Sa B 1 halachi munkáj at köny Mo Z kommentál Harma munk C Zolk 1 jel m Sopronkeresztúr Hunfalv hív rabbin kés Szánt ker at hely h 18

12248

CÍM J

SZEMÉLY J Jir

SZÓC J Jirm ra Osv Jir r 1 ke Sopronkereszt rabbi S halach munká a kön M kommentá Harm mun Zol je Sopronkeresztú Hunfal hí rabbi ké Szán ke a hel 1

1224SZEMÉL Ji

SZÓ Jir r Os Ji k Sopronkeresz rabb halac munk kö komment Har mu Zo j Sopronkereszt Hunfa h rabb k Szá k he