12249.htm

CÍMSZÓ: Jámbor

SZEMÉLYNÉV: Jámbor Ferenc

SZÓCIKK: J. Ferenc, újságíró, szül. Besztercén 1899. ápr. 16. Az orvosi fakultás elvégzése után a kolozsvári Új Kelet kötelékébe lépett, melynek felelős szerkesztője. Az Erdélyi Zsidó Szövetség politikai főtitkára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2249. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12249.htm

CÍMSZÓ: Jámbor

SZEMÉLYNÉV: Jámbor Ferenc

SZÓCIKK: J. Ferenc, újságíró, szül. Besztercén 1899. ápr. 16. Az orvosi fakultás elvégzése után a kolozsvári Új Kelet kötelékébe lépett, melynek felelős szerkesztője. Az Erdélyi Zsidó Szövetség politikai főtitkára.

12249.ht

CÍMSZÓ Jámbo

SZEMÉLYNÉV Jámbo Feren

SZÓCIKK J Ferenc újságíró szül Besztercé 1899 ápr 16 A orvos fakultá elvégzés utá kolozsvár Ú Kele kötelékéb lépett melyne felelő szerkesztője A Erdély Zsid Szövetsé politika főtitkára

12249.h

CÍMSZ Jámb

SZEMÉLYNÉ Jámb Fere

SZÓCIK Feren újságír szü Beszterc 189 áp 1 orvo fakult elvégzé ut kolozsvá Kel köteléké lépet melyn felel szerkesztőj Erdél Zsi Szövets politik főtitkár

12249.

CÍMS Jám

SZEMÉLYN Jám Fer

SZÓCI Fere újságí sz Beszter 18 á orv fakul elvégz u kolozsv Ke kötelék lépe mely fele szerkesztő Erdé Zs Szövet politi főtitká

12249

CÍM Já

SZEMÉLY Já Fe

SZÓC Fer újság s Beszte 1 or faku elvég kolozs K kötelé lép mel fel szerkeszt Erd Z Szöve polit főtitk

1224

CÍ J

SZEMÉL J F

SZÓ Fe újsá Beszt o fak elvé koloz kötel lé me fe szerkesz Er Szöv poli főtit