12250.htm

CÍMSZÓ: Jámbor

SZEMÉLYNÉV: Jámbor Lajos

SZÓCIKK: J. Lajos, építészmérnök, szül. Budapesten 1869. A műegyetemet u. o. végezte. Hauszmann és Alpár mellett az ezredéves kiállítás történelmi épületcsoportjának művezetője volt, majd Lechner mellett dolgozott. 1897-ben elnyerte a Mérnök és Építészegylet nagy aranyérmét és utazási ösztön díját. Később Bálint Zoltán mérnökkel (1. o.) társult s közös terveik alapján építették a főváros számos díszes középületét. J. végrehajtóbizottsági tagja a Képzőművészek Országos Egyesületének és tagja a Középületek Országos Felügyelőbizottságának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2250. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12250.htm

CÍMSZÓ: Jámbor

SZEMÉLYNÉV: Jámbor Lajos

SZÓCIKK: J. Lajos, építészmérnök, szül. Budapesten 1869. A műegyetemet u. o. végezte. Hauszmann és Alpár mellett az ezredéves kiállítás történelmi épületcsoportjának művezetője volt, majd Lechner mellett dolgozott. 1897-ben elnyerte a Mérnök és Építészegylet nagy aranyérmét és utazási ösztön díját. Később Bálint Zoltán mérnökkel 1. o. társult s közös terveik alapján építették a főváros számos díszes középületét. J. végrehajtóbizottsági tagja a Képzőművészek Országos Egyesületének és tagja a Középületek Országos Felügyelőbizottságának.

12250.ht

CÍMSZÓ Jámbo

SZEMÉLYNÉV Jámbo Lajo

SZÓCIKK J Lajos építészmérnök szül Budapeste 1869 műegyeteme u o végezte Hauszman é Alpá mellet a ezredéve kiállítá történelm épületcsoportjána művezetőj volt maj Lechne mellet dolgozott 1897-be elnyert Mérnö é Építészegyle nag aranyérmé é utazás ösztö díját Későb Bálin Zoltá mérnökke 1 o társul közö tervei alapjá építetté főváro számo dísze középületét J végrehajtóbizottság tagj Képzőművésze Országo Egyesületéne é tagj Középülete Országo Felügyelőbizottságának

12250.h

CÍMSZ Jámb

SZEMÉLYNÉ Jámb Laj

SZÓCIK Lajo építészmérnö szü Budapest 186 műegyetem végezt Hauszma Alp melle ezredév kiállít történel épületcsoportján művezető vol ma Lechn melle dolgozot 1897-b elnyer Mérn Építészegyl na aranyérm utazá öszt díjá Késő Báli Zolt mérnökk társu köz terve alapj épített fővár szám dísz középületé végrehajtóbizottsá tag Képzőművész Ország Egyesületén tag Középület Ország Felügyelőbizottságána

12250.

CÍMS Jám

SZEMÉLYN Jám La

SZÓCI Laj építészmérn sz Budapes 18 műegyete végez Hauszm Al mell ezredé kiállí történe épületcsoportjá művezet vo m Lech mell dolgozo 1897- elnye Mér Építészegy n aranyér utaz ösz díj Kés Bál Zol mérnök társ kö terv alap építet fővá szá dís középület végrehajtóbizotts ta Képzőművés Orszá Egyesületé ta Középüle Orszá Felügyelőbizottságán

12250

CÍM Já

SZEMÉLY Já L

SZÓC La építészmér s Budape 1 műegyet vége Hausz A mel ezred kiáll történ épületcsoportj műveze v Lec mel dolgoz 1897 elny Mé Építészeg aranyé uta ös dí Ké Bá Zo mérnö tár k ter ala építe főv sz dí középüle végrehajtóbizott t Képzőművé Orsz Egyesület t Középül Orsz Felügyelőbizottságá

1225

CÍ J

SZEMÉL J

SZÓ L építészmé Budap műegye vég Haus me ezre kiál törté épületcsoport művez Le me dolgo 189 eln M Építésze arany ut ö d K B Z mérn tá te al épít fő s d középül végrehajtóbizot Képzőműv Ors Egyesüle Középü Ors Felügyelőbizottság