12251.htm

CÍMSZÓ: Jándi

SZEMÉLYNÉV: Jándi Dávid

SZÓCIKK: "Jándi Dávid, festő, szül. Jándon (Bereg vm.) 1893. A Belvedereben 1923. rendezett gyűjteményes kiállításán tájképein kívül főleg bibliai és mitológiai figurális tömegkompoziciók szerepeltek. 1926-iki gyűjteményes kiállításán a Nemzeti Szalonban élénk színű dekoratív tájképeket, csendéleteket és önarcképeket állított ki. Nagybányán él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2251. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12251.htm

CÍMSZÓ: Jándi

SZEMÉLYNÉV: Jándi Dávid

SZÓCIKK: Jándi Dávid, festő, szül. Jándon Bereg vm. 1893. A Belvedereben 1923. rendezett gyűjteményes kiállításán tájképein kívül főleg bibliai és mitológiai figurális tömegkompoziciók szerepeltek. 1926-iki gyűjteményes kiállításán a Nemzeti Szalonban élénk színű dekoratív tájképeket, csendéleteket és önarcképeket állított ki. Nagybányán él.

12251.ht

CÍMSZÓ Jánd

SZEMÉLYNÉV Jánd Dávi

SZÓCIKK Jánd Dávid festő szül Jándo Bere vm 1893 Belvederebe 1923 rendezet gyűjteménye kiállításá tájképei kívü főle biblia é mitológia figuráli tömegkompozició szerepeltek 1926-ik gyűjteménye kiállításá Nemzet Szalonba élén szín dekoratí tájképeket csendéleteke é önarcképeke állítot ki Nagybányá él

12251.h

CÍMSZ Ján

SZEMÉLYNÉ Ján Dáv

SZÓCIK Ján Dávi fest szü Jánd Ber v 189 Belvedereb 192 rendeze gyűjtemény kiállítás tájképe kív fől bibli mitológi figurál tömegkompozici szerepelte 1926-i gyűjtemény kiállítás Nemze Szalonb élé szí dekorat tájképeke csendéletek önarcképek állíto k Nagybány é

12251.

CÍMS Já

SZEMÉLYN Já Dá

SZÓCI Já Dáv fes sz Ján Be 18 Belvedere 19 rendez gyűjtemén kiállítá tájkép kí fő bibl mitológ figurá tömegkompozic szerepelt 1926- gyűjtemén kiállítá Nemz Szalon él sz dekora tájképek csendélete önarcképe állít Nagybán

12251

CÍM J

SZEMÉLY J D

SZÓC J Dá fe s Já B 1 Belveder 1 rende gyűjtemé kiállít tájké k f bib mitoló figur tömegkompozi szerepel 1926 gyűjtemé kiállít Nem Szalo é s dekor tájképe csendélet önarckép állí Nagybá

1225SZEMÉL

SZÓ D f J Belvede rend gyűjtem kiállí tájk bi mitol figu tömegkompoz szerepe 192 gyűjtem kiállí Ne Szal deko tájkép csendéle önarcké áll Nagyb