12252.htm

CÍMSZÓ: Jankai Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Jankai Deutsch Tibor

SZÓCIKK: Jankai Deutsch Tibor, festő, szül. Békéscsabán 1899. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán Zürichben, Drezdában és Parisban végezte. Először a Kut III. kiállításán, majd az Ernst- Múzeumban állított ki. Tájképeket és stilizált figurális kompozíciókat fest.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2252. címszó a lexikon => 405. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12252.htm

CÍMSZÓ: Jankai Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Jankai Deutsch Tibor

SZÓCIKK: Jankai Deutsch Tibor, festő, szül. Békéscsabán 1899. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán Zürichben, Drezdában és Parisban végezte. Először a Kut III. kiállításán, majd az Ernst- Múzeumban állított ki. Tájképeket és stilizált figurális kompozíciókat fest.

12252.ht

CÍMSZÓ Janka Deutsc

SZEMÉLYNÉV Janka Deutsc Tibo

SZÓCIKK Janka Deutsc Tibor festő szül Békéscsabá 1899 Tanulmányai Képzőművészet Főiskolá Zürichben Drezdába é Parisba végezte Előszö Ku III kiállításán maj a Ernst Múzeumba állítot ki Tájképeke é stilizál figuráli kompozícióka fest

12252.h

CÍMSZ Jank Deuts

SZEMÉLYNÉ Jank Deuts Tib

SZÓCIK Jank Deuts Tibo fest szü Békéscsab 189 Tanulmánya Képzőművésze Főiskol Zürichbe Drezdáb Parisb végezt Elősz K II kiállításá ma Erns Múzeumb állíto k Tájképek stilizá figurál kompozíciók fes

12252.

CÍMS Jan Deut

SZEMÉLYN Jan Deut Ti

SZÓCI Jan Deut Tib fes sz Békéscsa 18 Tanulmány Képzőművész Főisko Zürichb Drezdá Paris végez Elős I kiállítás m Ern Múzeum állít Tájképe stiliz figurá kompozíció fe

12252

CÍM Ja Deu

SZEMÉLY Ja Deu T

SZÓC Ja Deu Ti fe s Békéscs 1 Tanulmán Képzőművés Főisk Zürich Drezd Pari vége Elő kiállítá Er Múzeu állí Tájkép stili figur kompozíci f

1225

CÍ J De

SZEMÉL J De

SZÓ J De T f Békésc Tanulmá Képzőművé Főis Züric Drez Par vég El kiállít E Múze áll Tájké stil figu kompozíc