12255.htm

CÍMSZÓ: Járay

SZEMÉLYNÉV: Járay Sándor

SZÓCIKK: "Járay Sándor*, szobrász, szül. Temesváron 1870. A bécsi akadémián tanult. Berlinben 1899. ösztöndíjat nyert Alvajáró nő c. szobrával, ezután Rómába ment. 1901-ben Berlinben telepedett le. Szoborcsoportokkal és főleg arckép szobrokkal szerepelt a berlini nagy kiállításokon és a müncheni Glaspalast kiállításain. Márvány, bronz vagy fából készült arcképszobrai között a legismertebbek: Schiller; Liszt; Mascagni. Ő készítette Bécs számára Josef Kainz emlékszobrát."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2255. címszó a lexikon => 406. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12255.htm

CÍMSZÓ: Járay

SZEMÉLYNÉV: Járay Sándor

SZÓCIKK: Járay Sándor*, szobrász, szül. Temesváron 1870. A bécsi akadémián tanult. Berlinben 1899. ösztöndíjat nyert Alvajáró nő c. szobrával, ezután Rómába ment. 1901-ben Berlinben telepedett le. Szoborcsoportokkal és főleg arckép szobrokkal szerepelt a berlini nagy kiállításokon és a müncheni Glaspalast kiállításain. Márvány, bronz vagy fából készült arcképszobrai között a legismertebbek: Schiller; Liszt; Mascagni. Ő készítette Bécs számára Josef Kainz emlékszobrát.

12255.ht

CÍMSZÓ Jára

SZEMÉLYNÉV Jára Sándo

SZÓCIKK Jára Sándor* szobrász szül Temesváro 1870 bécs akadémiá tanult Berlinbe 1899 ösztöndíja nyer Alvajár n c szobrával ezutá Rómáb ment 1901-be Berlinbe telepedet le Szoborcsoportokka é főle arcké szobrokka szerepel berlin nag kiállításoko é münchen Glaspalas kiállításain Márvány bron vag fábó készül arcképszobra közöt legismertebbek Schiller Liszt Mascagni készített Béc számár Jose Kain emlékszobrát

12255.h

CÍMSZ Jár

SZEMÉLYNÉ Jár Sánd

SZÓCIK Jár Sándor szobrás szü Temesvár 187 béc akadémi tanul Berlinb 189 ösztöndíj nye Alvajá szobráva ezut Rómá men 1901-b Berlinb telepede l Szoborcsoportokk fől arck szobrokk szerepe berli na kiállítások münche Glaspala kiállításai Márván bro va fáb készü arcképszobr közö legismertebbe Schille Lisz Mascagn készítet Bé számá Jos Kai emlékszobrá

12255.

CÍMS Já

SZEMÉLYN Já Sán

SZÓCI Já Sándo szobrá sz Temesvá 18 bé akadém tanu Berlin 18 ösztöndí ny Alvaj szobráv ezu Róm me 1901- Berlin teleped Szoborcsoportok fő arc szobrok szerep berl n kiállításo münch Glaspal kiállítása Márvá br v fá kész arcképszob köz legismertebb Schill Lis Mascag készíte B szám Jo Ka emlékszobr

12255

CÍM J

SZEMÉLY J Sá

SZÓC J Sánd szobr s Temesv 1 b akadé tan Berli 1 ösztönd n Alva szobrá ez Ró m 1901 Berli telepe Szoborcsoporto f ar szobro szere ber kiállítás münc Glaspa kiállítás Márv b f kés arcképszo kö legismerteb Schil Li Masca készít szá J K emlékszob

1225SZEMÉL S

SZÓ Sán szob Temes akad ta Berl ösztön Alv szobr e R 190 Berl telep Szoborcsoport a szobr szer be kiállítá mün Glasp kiállítá Már ké arcképsz k legismerte Schi L Masc készí sz emlékszo