12279.htm

CÍMSZÓ: Jemnitz

SZEMÉLYNÉV: Jemnitz Sándor

SZÓCIKK: Jemnitz Sándor, zeneszerző és zeneíró, szül. 1890. Zenei tanulmányait Budapesten, Lipcsében és Berlinben végezte. Eleinte karmester volt Csernovicban és Brémában a városi színházaknál, később Berlinben a Die Musik c. folyóirat munkatársa lett. 1919-ben tért vissza Budapestre, ahol 1924 óta a Népszava zenekritikusa. Sok szerzeménye jelent meg: triók, szonáták, vegyes- és férfikarok stb. Egy művével 1926. nemzetközi pályadíjat nyert. Szerzeményeit német városok zeneünnepélyein is előadták. Számos zenei folyóirat munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2279. címszó a lexikon => 408. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12279.htm

CÍMSZÓ: Jemnitz

SZEMÉLYNÉV: Jemnitz Sándor

SZÓCIKK: Jemnitz Sándor, zeneszerző és zeneíró, szül. 1890. Zenei tanulmányait Budapesten, Lipcsében és Berlinben végezte. Eleinte karmester volt Csernovicban és Brémában a városi színházaknál, később Berlinben a Die Musik c. folyóirat munkatársa lett. 1919-ben tért vissza Budapestre, ahol 1924 óta a Népszava zenekritikusa. Sok szerzeménye jelent meg: triók, szonáták, vegyes- és férfikarok stb. Egy művével 1926. nemzetközi pályadíjat nyert. Szerzeményeit német városok zeneünnepélyein is előadták. Számos zenei folyóirat munkatársa.

12279.ht

CÍMSZÓ Jemnit

SZEMÉLYNÉV Jemnit Sándo

SZÓCIKK Jemnit Sándor zeneszerz é zeneíró szül 1890 Zene tanulmányai Budapesten Lipcsébe é Berlinbe végezte Eleint karmeste vol Csernovicba é Brémába város színházaknál későb Berlinbe Di Musi c folyóira munkatárs lett 1919-be tér vissz Budapestre aho 192 ót Népszav zenekritikusa So szerzemény jelen meg triók szonáták vegyes é férfikaro stb Eg művéve 1926 nemzetköz pályadíja nyert Szerzeményei néme városo zeneünnepélyei i előadták Számo zene folyóira munkatársa

12279.h

CÍMSZ Jemni

SZEMÉLYNÉ Jemni Sánd

SZÓCIK Jemni Sándo zeneszer zeneír szü 189 Zen tanulmánya Budapeste Lipcséb Berlinb végezt Elein karmest vo Csernovicb Brémáb váro színházakná késő Berlinb D Mus folyóir munkatár let 1919-b té viss Budapestr ah 19 ó Népsza zenekritikus S szerzemén jele me trió szonátá vegye férfikar st E művév 192 nemzetkö pályadíj nyer Szerzeménye ném város zeneünnepélye előadtá Szám zen folyóir munkatárs

12279.

CÍMS Jemn

SZEMÉLYN Jemn Sán

SZÓCI Jemn Sánd zenesze zeneí sz 18 Ze tanulmány Budapest Lipcsé Berlin végez Elei karmes v Csernovic Brémá vár színházakn kés Berlin Mu folyói munkatá le 1919- t vis Budapest a 1 Népsz zenekritiku szerzemé jel m tri szonát vegy férfika s művé 19 nemzetk pályadí nye Szerzemény né váro zeneünnepély előadt Szá ze folyói munkatár

12279

CÍM Jem

SZEMÉLY Jem Sá

SZÓC Jem Sán zenesz zene s 1 Z tanulmán Budapes Lipcs Berli vége Ele karme Csernovi Brém vá színházak ké Berli M folyó munkat l 1919 vi Budapes Néps zenekritik szerzem je tr szoná veg férfik műv 1 nemzet pályad ny Szerzemén n vár zeneünnepél előad Sz z folyó munkatá

1227

CÍ Je

SZEMÉL Je S

SZÓ Je Sá zenes zen tanulmá Budape Lipc Berl vég El karm Csernov Bré v színháza k Berl foly munka 191 v Budape Nép zenekriti szerze j t szon ve férfi mű nemze pálya n Szerzemé vá zeneünnepé előa S foly munkat